Makaleler

Nisan, 2022

 • 14 Nisan

  Tarihe Geçen Savaşlar Ayı Ağustos Nedir?

  Ağustos ayı, tarihe geçen savaşlar ayı… Tarihe geçen anlaşmalar ayı… Peki nedir Ağustos??? İmparator Octivivus’un ünvanı olan Augustus’tan gelir. Octivivus en görkemli icraatlarından biri olan İskenderiye’nin fethini bu ayda gerçekleştirince Sezar döneminde Sextilis (Altıncı Ay) olan bu ay Augustus’a çevrilmiştir. Ağustos (August) Latincede Augustus menilis, yani “Augustustun ayı” olarak isimlendirilmiştir. …

 • 12 Nisan

  Sekar Ay

  SAKAR YA … SEKAR AY… SEKAR denilebilir. Sekar nedir bakalım ? Sekar kelimesi Kuran’da 4 yerde geçmektedir. Kuran’da ilk geçişi 54. surenin 48. ayetindedir. 3 tanesi ise 19 sisteminin işaret edildiği 74. sure olan Muddesir suresinde geçer. Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri gün: ‘Sekar’ın dokunuşunu tadın.’” Müddessir Suresi – 18-30 . AYETLER! …

 • 9 Nisan

  Karşı Yaka

  Bu husus İncil’de Karşı Yaka olarak geçiyor. İzmir – Efes’e çok yakın. Zamanla deniz dolunca bugünkü sahil bandı oluştu. Mustafa Kemal Atatürk ‘ün annesinin mezarı Karşıyaka’da. KarşıYaka kuruluş tarihi .. 01.11.1912 Burada .. Birinci Atatürk .. 01 》Lider Ata . 11 》 Destiny kod . 1912》 19 ve 12 ci.. …

 • 7 Nisan

  Medusa Efsanesi

  Medusa, yaşamına çok güzel bir genç kız olarak başlamıştır. O kadar güzeldir ki tanrıçaların kıskançlığını üzerinde toplamış, tanrıları da peşinde koşturmuştur. Tanrıça Athena ( Zeus’un en çok sevdiği kızı) onu çok kıskanmaktadır özellikle. Denizlerin tanrısı Poseidon ise Medusa’ya hayrandır. Başı öylesine dönmüştür ki bir gün Athena’nın tapınağında Medusa’ya zorla sahip …

 • 5 Nisan

  Börü Budun

  Börü Budun, Türk milletin uluları anlamına gelir. Devletin çöküş ve yeniden kuruluş dönemlerinde ortaya çıkarlar. Kurtuluş savaşında İngiliz birliğini yutan bulut kadar gerçektir. Bir rivayete göre Hızır As. seçtiği kişilerden oluşur ve Börü komutanı Hızır’dır. Bu bilge kişiler Devletin başına geçirmek istedikleri ismi bazen yakından bazen de gizlice desteklerler. Zahir …

 • 3 Nisan

  Oğuz Oğulları Adamlar Birliği

  Üçoklar, Türk mitolojisinde “yersel boylar”ı (arzi kavimleri) ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bunlar, Oğuz Han’ın ilk (yerden çıkan) eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır. Bunlar da Oğuz Boylarının 12’sini oluştururlar . ÜÇOK BOYLARI Gümüş Oklar’ın sahibidirler. 24 Oğuz boyundan 12’sini oluştururlar. Yerle ilgili unsurları temsil ederler. Sözcük, …

 • 1 Nisan

  Kırk’lar Meclisi!

  Ricalü’l gayb, saniyenin dokuz yüz yetmiş yedi (977) milyonda birinde, denizleri dağları aşarak bir araya gelebilirler. Zaman ve mekânın üzerinde yani dışında uçmak hak adamlarının özelliklerindendir. Ricalü’l gayb silsilesinin başında kutb vardır. Ben bunu Kutbu Mızrak olarak açıklamıştım. Hatta Mustafa Kemal Atatürk için Kutbu Mızrak demiştim. Yani, yaradanın seçtiği KUT …

Mart, 2022

 • 30 Mart

  24 Haziran Başkanlık Seçimleri Gerçeği Leviathan

  1651 yılında Thomas Hobbes’un ünlü “Leviathan” adlı eseri ile mutlak güç ve yetkilere sahip egemen bir devleti ifade etmek üzere kullanılmıştır. (Toplumda yaşayan) insanlar birbirlerine ‘ben haklarımdan vazgeçiyorum ve tüm haklarımı bu insana ya da insanların meclisine veriyorum’ demelidirler. Böylece bütün güç ve kudret tek bir insanda toplanır. Bu DEVLET ya da …

Şubat, 2022

 • 16 Şubat

  Atatürk ve Anka Projesi

  1922 yılında bir dergide yayınlanan Anka Kuşu, yani İHA . Anka Kuşu’nun üzerindeki harflere ve sayılara biraz daha yakından bakılacak olursa şu detaylı göreceksiniz: Bir yerinde : 10 Bir yerinde : T Bir yerinde : 001 Bir yerinde : AN Bir yerinde : KA Bir yerinde yalnız : K Bunlar …

 • 14 Şubat

  Abdülhamid Döneminde Filistin’de Kurulan Yahudi Kolonileri ve Rothschild’e Satılan Araziler

  Osmanlı,1869’den itibaren yabancılara toprak satın alma izni verdi. Böylece yabancılar İzmir, İstanbul, Kudüs gibi büyük kentlerde büyük mülkler edinmeye başladılar. II. Abdülhamid de yabancılara toprak sattı. Önce 1878’de -yıllık 22 bin 936 kese altın karşılığında- Kıbrıs’ı İngiltere’ye bırakması dışında -aksi iddialara rağmen-Yahudilere çok ciddi miktarda toprak sattı. Abdülhamid döneminde Edmond …