Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Atatürk Planı

“Hiçbir hudut tanımayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri dahi bir devlet halinde birleştirmek, gayrikabili istihsal bir hedeftir.

Bu asırların ve asırlarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı hadisat ile meydana koyduğu bir hakikattir.

Panislamizm ve Panturanizm siyasetinin muvaffak olduğuna ve dünyayı sahai tatbik yapabildiğine tarihte tesadüf edilememektedir.”
KAYNAK : Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk, 2. cilt (1920-1927), s.436, “Türk milletinin takip etmesi lazım gelen siyasi prensip” başlıklı bölüm, M.E.B. yayınları, İstanbul, 1973

“PAN TÜRKİZM vardır. Fakat Pan Turanizm yoktur. Pan İslamiz yoktur.

Nedeni Ari olmayan bir devlet yaşamıyor .

Turan diyerek ya da Turani kavimler diye bir Töre ya da plan yoktur. Plan ve hedef tektir . O da Türklük olup Mete Han ve Bilge Kağan atamızın dediği gibi Türk devletidir, Türk’lük olup; bu saatten sonra Kadim Devlet stratejisi sadece Ata Türk’lük olup her kim Atatürk olursa ve Türk ise Büyük Türkiye Cumhuriyeti yani son GökTürk imparatorluğu oluşur.

Ötesi slogan ve saçmalıklar, Türklüğü bölmek parçalamak için bilinçli olarak türetilmiştir.
Atatürk planı ve öğretisi Bilge Kağan ve Mete Han’a dayanır. Ve asla değişmez.

Göktürk devlet sistematiği sadece Türklük der.
Oğuzoğulları, Adamlar Bir’liği …

Ölmeden önce Türklük camiası demiştir. Hayatta iken Ankara’da basılan bir gazetenin Urumçi ‘de okunması… Bütün Türk’lerin bir gün Çin seddi önünde buluşacağı bayanları açıktır.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …