Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Ariana Grande Ne Demektir?

Son yazmış olduğum , “Atatürk ‘ün gizlenen kutsal vasiyeti Asil Kan” kitabımın arka kapağında yer alan yazım ” ARİANA GRANDE ” cümlesiyle başlamaktadır. Neymiş anlatayım…

Farklı dillerde farklı anlamlara gelse de, Farsçada Asil ve mükemmel insan anlamına gelir. Aynı zamanda eski bir millet olan Aryalar için ‘Aryalı insan’ anlamına da gelir. Bir diğer yazım versiyonu Aryana’dır.

Arya ismi, soyluluğu ve asaleti ifade etmektedir. Güçlülüğü, dirayetli olmayı berten bir isimdir.

● Ariana Harf Analizi

A: Algılama gücünü ve mantık yürütebilme kabiliyetini ,öncü, lider, mantıklı ve yüksek kişiliği temsil eder.
R: Kararsız kişiliği ifade eder.
İ: Hassas, duygusal sezgisel ve sanatçı bir kişiliği ifade eder.
A: Algılama gücünü ve mantık yürütebilme kabiliyetini ,öncü, lider, mantıklı ve yüksek kişiliği temsil eder.
N :Sağduyulu empatisi yüksek kişiliği ifade eder.
A: Algılama gücünü ve mantık yürütebilme kabiliyetini ,öncü, lider, mantıklı ve yüksek kişiliği temsil eder.

Ariana aynı zamanda KUTSAL İNSAN demektir. Ariana Grande – Büyük Kutsal İnsan demektir. Ve bugüne kadar gelenlerin hepsinin toplamı olup, son Sahipkıran seçilmiş olarak ATA TÜRK sürecini yönetecektir.

Tanrı Kral, Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın yeryüzünde seçtiği halifesi, yüzü vesaire olarak metafor oluşmuştur. Kısaca Atatürk’ün deyimi ile ” Bizden sonra gelecek olan kişi HEPİMİZİN TOPLAMI” demiştir. Ve bu kişiye hitaben GENÇLİĞE HİTABE’DE “Muhtaç olduğun kudret damarlarında ki ASİL KAN’DA mevcuttur.” Demiştir. Bu kelime şifreli olup bunun deşifresini  açıkladım. Tanrı’nın önünde yapılan büyük yemin, diğer hali ise Gençliğe Hitabe’de yer aldığı gibidir. ARİANA GRANDE! Latince yani Etrüsk, ÖN TÜRKÇE olup YARADAN tarafından seçilmiş olan kişiye süreci anlatmıştır.

Aynı zamanda Türk Milletine Ulu Başbuğ , Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ” “Ne Doğu olacağız ne de Batı olacağız. Biz öz olacağız.” derken, ADNAN SAYGUN’A bizzat kendisi tarafından aktarılan ÖZSOY operasını boşuna yazdırmamıştır. Deşifresini paylaşacağım.

Değerli dostlar, Sağda – Solda Sirius üzerinden bilgi aldığını söyleyen ve havaya bakarak bir şey aktardığını iddia edenlerin bilgileri bizden alıp kendileri tarafından hoyratça kullanıldığını unutmayın. Dört sene önce potansiyel seçilmiş kelimesini bizzat yazdım ve aktardım. Şifreleri Deşifre etmeyen, konuları bilmeyen, Ufkun ötesini görmeyen, yerde olan hiç kimse kimseyi seçemez. Seçilmiş olan ortada bilgi aktarımlarında bulunur. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi. Atatürk seçilmemiş olsaydı Kurtuluş savaşını yönetemezdi.

Böyle ortalıkta etki ajanlığı yapanlar bizim için değersizdir. Yakında yalanları ile baş başa kalacaklar.
Sadece mayıs ayına ait kısa bilgiler verdim. Hiç bilgi açıklayamayan Sirius’tan bilgi alamaz. Sirius’u Cin görenler musallatları ile ancak milleti kandırır.

Biz kimseyi seçmiyoruz. Seçilen seçilmiş ve bitmiştir. Orda burada kimseyi saklamıyoruz veya saklanmıyoruz. Her şeyi bizden alıp kendileri için yontanlara gazabımız çok şiddetli olacak.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

ADI: TUKİDİDES TUZAĞI!

Türk Dış politikası, iç durumu, ekonomik göstergeler, siyasetin paradigmaları TUZAĞA düştüğümüzü gösteriyor. Peki bu tuzağın …