Partisiz Atatürkçülük

ATATÜRK’ÇÜ HAREKETİN ÇAĞRISI

Atatürk’ün emanetçisi gençliğin kaybedilmeye çalışılan Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürk Devrimlerini korumak, bu yolda rol almak zamanıdır. Süreç yeni bir başlangıç ve daha güçlü adımlar için düşünme ve karar alma zamanıdır.

Ülkemize, milletimize ve gençliğe musallat olmuş bütün Cumhuriyet, ilim, fen ve modernleşme karşıtı sahtekarlıkları ortaya çıkaracak, hak ve hakikati bütün çıplaklığı ile kuşanmış, büyük ve derin bir yürüyüşün önünü açacak, Cumhuriyetimizin düşmanlarına korku, bu yolda baskı altına alınmış ve ezilmiş-sindirilmiş Türk insanına umut verecek adalet ve özgürlük eksenli bir gençlik hareketinin vakti gelmiştir.

Bu gençlik, Mustafa Kemal AtaTÜRK’ün kendilerine işaret ettiği görevlerini cesaret ve azimle kavrayıp hayatının merkezine yerleştirecek, AtaTÜRK’ün adını silmek isteyenler ile sadece adını kullanarak çıkar ve saygınlık sağlayan ama aslında O’na ihanet edenlerin bütün kirli oyunlarını deşifre ederek tek tek bozacaktır. Bu yolda başka sonuçlar peşinde koşmayacak, Türk Milleti’nin gelecek kaygısından başka bir kaygı taşımayacaktır. Bu gençlik, kesin ve keskin bir adalet savunucusu, Atatürk İlke ve İnkılaplarının tavizsiz bekçisi olacaktır.

Gençliğin daha fazla tahrip edilmeden asli görevi olan ‘Türklük davasına” ve ‘’Atatürk’ün yoluna’’ geri dönmesi için yüreklerin ortaya konduğu çalışmalara ihtiyaç vardır. Cumhuriyet için, demokrasi için ve tekrar çağdaş dünyanın parçası olabilmek için, olan bitenden rahatsız olan ve bu böyle gitmez diyen herkesin bundan sonra yapabileceği en güzel katkı AtaTÜRKÇÜ Hareket içerisinde yer alarak AtaTÜRK’ün Askeri olmak, önde olmaktır…

Bunun için rehberimiz Büyük Önder Mustafa Kemal AtaTÜRK’ün önümüze koyduğu görevlere ve rehber olarak koyduğu ‘’ Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.’’ temeli üzerinden hareket etmek, ‘’Gençliğe Hitabe’’ sini ANAYASA kabul etmek ve bedeli ne olursa olsun Bursa Nutku’nda söylediklerini yerine getirmektir.

BURSA NUTKU

“Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, ‘bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır.’ demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.

Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, ‘polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir.’ diye düşünecek, ama hiç bir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, ‘demek adliyeyi ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım.’ diyecek.

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp, haklı ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, ‘ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.’

İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!”

DOKTRİNİMİZ BUDUR…..

Partisiz Atatürkçülük Doktrini Lideri
Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci