Börü Budun

Börü Budun, Türk milletin uluları anlamına gelir. Devletin çöküş ve yeniden kuruluş dönemlerinde ortaya çıkarlar. Kurtuluş savaşında İngiliz birliğini yutan bulut kadar gerçektir. Bir rivayete göre Hızır As. seçtiği kişilerden oluşur ve Börü komutanı Hızır’dır.

Bu bilge kişiler Devletin başına geçirmek istedikleri ismi bazen yakından bazen de gizlice desteklerler. Zahir olarak göründükleri gibi manevi ve spiritüel güçlerini de kullanabilirler. Yeni Devleti kurduktan bir müddet sonra tekrar uykuya dalarlar.

Bu gizli teşkilatlanmayı kendilerinden başka birinin tanıması imkansızdır. Tıpkı İlluminati gibi sürekli yenilenen isimler ve semboller kullanırlar.

“Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 yılda bir ya da iki kez görünür. Oğuz Kağan Destanı’ndaki kurt, bu gökbörülerden biridir.

Börü Budun yönetiminde söz sahibi olan kişi GÖKBÖRÜ tarafından seçilir. Buna SEÇİLMİŞ denilir.

Bundan sonrasını SEÇİLMİŞ SEÇER .Ve soylu TÜRK ailelerinden gelmelerine dikkat edilir.
Kısaca lider seçilmiş olur. Gökbörü misyonu Börü budundadır. O Börü budun, Türk budunu yani Türk’ler olarak adlandırılır.

Yaklaşık 2000 senedir kesintisiz olarak varlığını sürdüren, dar çerçeveli, sınırlı sayıda ailenin oluşturduğu, bu ailelerin “çapraz evlilik” yolu ile bir “mavi kan” yarattığı soy devri esası ile varlığını sürdüren bir “MİLLİ STRATEJİK ÜST ZEKADIR.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …