Oğuz Oğulları Adamlar Birliği

Üçoklar, Türk mitolojisinde “yersel boylar”ı (arzi kavimleri) ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bunlar, Oğuz Han’ın ilk (yerden çıkan) eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır. Bunlar da Oğuz Boylarının 12’sini oluştururlar .

ÜÇOK BOYLARI

Gümüş Oklar’ın sahibidirler. 24 Oğuz boyundan 12’sini oluştururlar. Yerle ilgili unsurları temsil ederler. Sözcük, üç oka sahip olanlar manası taşır. Ok sözcüğü birçok kaynakta boy anlamında kullanılmıştır, Onok, Bozok, Üçok. Yine “Oğuz” ve “Oğur” kelimeleri de benzer biçimde kullanılır. On Oğur, Beş Oğur, Şar Oğur, Dokuz Oğuz gibi… Üçoklara “İç Oğuzlar” da denir, sol kolu teşkil ederler.

KÖK ALP / GÖK HAN
Simgesi Sungur’dur.
TAĞ ALP / DAĞ HAN
Simgesi Uçkuş’tur.
TENGİZ ALP / DENİZ HAN
Simgesi Çakır’dır.

Atatürk’ün Oğuz Oğulları Şiiri:

Mustafa Kemal Atatürk
Asya’nın ortasında Oğuz oğulları
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz, batıda yine biz
Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz.
Hep insanlar kendilerini bilseler,
Bilinir o zaman ki hep biziz.
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk bütün adamların birliğidir.
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri
Yırtılmış gözlerdeki gafletten perde,
Dünya o zaman görecek hakikat nerede?
Hakikat nerede?

Atatürk’ten sonra gelecek olan kişi için Atatürk tarafından bu bilgi gizli bilgi olarak gerekli birimlere muhafaza edilmesi için verilmiştir. Bunun yanında KOZMIK ODA bu yüzden açılmıştır.

Bundan uzun yıllar önce namı değer İngiliz Kemal 》 Yani Ahmet Esat Tomruk 》 Atatürk ‘ün özel ajanı, Winston Churchill’den Sadece Atatürk ‘e vermek üzere bir bilgiyi aşırır. Aslında bu bilgi bize aittir ve İngilizler tarafından çalınmıştır.

“Oğuz ‘un doğumunu müjdeleyen şifresini sadece Atatürk’ün bildiği bir pusulanın içinde ona ulaşan yıldız haritasının yanında okumayı sağlayacak numeroloji ve şifresi”ni getirir.

Tarihin inandığımız gibi yaşanacak olduğu sürecin içerisindeyiz.
Ey Türk İstikbalinin evlâdı 》 O çocuk..
“Muhtaç olduğun kudret damarlarında ki Asil kanda mevcuttur.”
Seçilmiş seçer.

Ak sakallı Uluğ Saltuk Han’ın dedesi, bizim Öz Atamız Oğuz Kağan’ın da dediği gibi!
Birgün tan ağarırken
Benim Soyumdan Olanlar yine gelecek!
Dağlardan denizlerden ve Göklerden hepsi bir Olup
Atabeyin Liderliğinde dünyayı yönetecek bu bir
çağrı
İşte o gün dünya Adalet görecek!

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …