Tarihe Geçen Savaşlar Ayı Ağustos Nedir?

Ağustos ayı, tarihe geçen savaşlar ayı…
Tarihe geçen anlaşmalar ayı…
Peki nedir Ağustos???

İmparator Octivivus’un ünvanı olan Augustus’tan gelir. Octivivus en görkemli icraatlarından biri olan İskenderiye’nin fethini bu ayda gerçekleştirince Sezar döneminde Sextilis (Altıncı Ay) olan bu ay Augustus’a çevrilmiştir.

Ağustos (August)

Latincede Augustus menilis, yani “Augustustun ayı” olarak isimlendirilmiştir. Latincede augere, “artmak, büyümek, yücelmek” anlamına gelmektedir. Ağustos ayı ise adını Roma’nın ilk imparatoru olan Ceasar Augustus’a ithafen almıştır. Augustus’un doğumdaki adı aslen Gaius Octavius Thurinus’tur; ancak sözcüğün “yücelme” anlamından ötürü bu lakabı almıştır.

Tıpkı Julius Ceasar’ın ayı olan Temmuz ayının (July) 31 gün çektiği gibi kendi ayında da 31 gün olmasını istediği için Ağustos ayında da 31 gün vardır. Augustus, Cleopatra’nın öldüğü döneme denk geldiği için bu ayın, takvimde bulunduğu yere yerleştirilmesini istemiştir. Bu ay değişikliği yapılmadan önce Mart ayı ile başlayan Roma takviminde Ağustos ayı 6. ay olduğu için Latince’de Sextilis menelis (6. ay) olarak isimlendirilmekteydi. Türkçeye ise yine Latinceden geçmiştir. Türkçede bu aya “Harman ayı” denir. Türkçe kökenleri Piri Reis’in 1521 tarihli Kitab-ı Bahriye’sine kadar gider.

Mesela Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesini, Atamız Alparslan Malazgirt savaşını Ağustos ayında yapmıştır.

Ağustos: Roma’yı cumhuriyetten imparatorluğa dönüştüren, ilk imparator Agustus bu ayda ölünce ismi bu aya verilerek ölümsüzleştirilmiş

AĞ US TOS… Bu haliyle AĞ var.

AĞ nedir?

1- İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden yapılmış gözenekli örgü.
“Balıkçılar ağlarını suya bıraktılar”
2. Örümcek ve benzeri hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü.
“Bir örümcek, ağından aşağıya kendini bırakıverdi”

Yani iki anlamda tuzak anlamlı. Tabi kurtulma imkanı var.

Ağustos ~ Latince Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus’un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı < Lat augere artırmak, büyütmek, yüceltmek ” otorite

Türk tarihinde Ağustos ayında gerçekleşmiş olaylar.

1.Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071. …
2.Otlukbeli Muharebesi, 11 Ağustos 1473. …
3. Çaldıran Meydan Muharebesi, 23 Ağustos 1514. …
4.Mercidabık Zaferi, 24 Ağustos 1516. …
5.Belgrad’ın Fethi, 29 Ağustos 1521. …
6.Mohaç Zaferi, 29 Ağustos 1526. …
7. Kıbrıs’ın Fethi, 1 Ağustos 1571. …
8. Erzurum Kongresi, 5 Ağustos 1919.
9.Sevr Anlaşmasının imzalanması- 10 Ağustos 1920
10.Sevr anlaşmasını imzalayanların Vatan haini ilan edilmesi.19 Ağustos 1920
11.Sakarya Başkomutanlık Meydan savaşı, 23 Ağustos 1922
12.Büyük Taarruz 26- 30 Ağustos 1922

Anlatabildiysem ne mutlu ? Dönence dedik ya…

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

ADI: TUKİDİDES TUZAĞI!

Türk Dış politikası, iç durumu, ekonomik göstergeler, siyasetin paradigmaları TUZAĞA düştüğümüzü gösteriyor. Peki bu tuzağın …