Sekar Ay

SAKAR YA …
SEKAR AY…
SEKAR denilebilir.

Sekar nedir bakalım ?

Sekar kelimesi Kuran’da 4 yerde geçmektedir. Kuran’da ilk geçişi 54. surenin 48. ayetindedir. 3 tanesi ise 19 sisteminin işaret edildiği 74. sure olan Muddesir suresinde geçer. Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri gün: ‘Sekar’ın dokunuşunu tadın.’”

Müddessir Suresi – 18-30 . AYETLER!

﴾18﴿ O, düşündü taşındı, ölçtü biçti.
﴾19﴿ Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti!
﴾20﴿ Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti!
﴾21﴿ Sonra baktı.
﴾22﴿ Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.
﴾23﴿ En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi.
﴾24﴿ “Bu” dedi, “Olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir.
﴾25﴿ Bu, insan sözünden başka bir şey değildir.”
﴾26﴿ Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.
﴾27﴿ Sen bilir misin sekar nedir?
﴾28﴿ Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz;
﴾29﴿ İnsanları kavurur.
﴾30﴿ Orada on dokuz görevli vardır.

26. âyette geçen “sekar” kelimesi ateşin isimlerinden olup cehennemin ağır cezalık kısımlarından birini ifade ettiği belirtilir (bk. Şevkânî, V, 377). 27-28. âyetler ise sekar hakkında, “hiçbir şeye acımayan, içine atılanları yakan ve insanın derisini kavuran korkunç bir yer” şeklinde detaylar vermektedir. “İnsanları kavurur” diye çevirdiğimiz 29. âyete “insanlara görünür” şeklinde de mâna verilmiştir (Zemahşerî, IV, 183). Aynı âyet, “Cehennem, orayı hak eden insana kendini gösteren bir tablo, bir aynadır” şeklinde de anlaşılabilir.

Müfessirler, 30. âyetteki “on dokuz” sayısını “cehennemde görevlendirilmiş olan on dokuz melek; meleklerden on dokuz grup; on dokuz saf; her birinin emrinde bir grup melek bulunan on dokuz yönetici melek” şekillerinde yorumlamışlardır (Zemahşerî, IV, 184; Şevkânî, V, 378; İbn Âşûr, XXIX, 298). Nitekim Tahrîm sûresinin 6. âyetinde de cehennemin başında iri cüsseli, sert tabiatlı ve Allah’ın emirlerini hemen uygulayan meleklerin bulunduğu bildirilmiştir.

Râzî, insanın günah işleyip cehenneme girmesine sebep olan beden ve zihin güçlerini on dokuz olarak tesbit etmiş; cehennemde gözetim vazifesi yapan zebânîlerin sayısı ile bu güçler arasında bir ilginin bulunduğunu ifade etmiştir (XXX, 203).

6 KASIM ! SAKAR YA 《 AY ilimizi açarak NUH’UN gemisi Atatürk~Atabey 19 Türk Ocaklarını SAKARYA’YA bağladık.

Bilemem ama, insanlık için bir kurtuluş beyanı olduk.

Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra ifadesi ile anılan, Türk Kurtuluş Savaşı’nın mühim bir muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası sayılır.

Melhemei Kübra – Kıyamet Savaşı olup adını SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNDEN alır.

Ayet tefsirleri ile örtüşen bir tanımlama ve AKREP olan ben, Akrep ayının birinci gününde SAKARYA il başkanlığımızı açtım.

Kurtuluş Kurt Ulus olan Atatürk’lerde…

Tesadüf olmasa gerek 7 il beyimiz Sakarya açılışında hazır bulunmuştur.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …