Karşı Yaka

Bu husus İncil’de Karşı Yaka olarak geçiyor. İzmir – Efes’e çok yakın. Zamanla deniz dolunca bugünkü sahil bandı oluştu. Mustafa Kemal Atatürk ‘ün annesinin mezarı Karşıyaka’da.

KarşıYaka kuruluş tarihi ..
01.11.1912
Burada ..
Birinci Atatürk .. 01 》Lider Ata .
11 》 Destiny kod .
1912》 19 ve 12 ci..

Olması gereken 19 olan 12’nci Cumhurbaşkanı olacaktı. Taşıdığı kod 11 olacaktı.
Ya da Bizans kehanetlerine göre..
Birinci Cumhurbaşkanı 01
On birinci Cumhurbaşkanı 11. Abdullah Gül..

Sonrasında 19 olan 12. Cumhurbaşkanı olacaktı. Olmadı. Ve araya Siyon planı girdi. 12.Cumhurbaşkanı 19 olmalıydı. 12.Cumhurbaşkanı sonrasında 13.Cumhurbaşkanı olmalıydı. Sıralama ve sayı bu olacaktı. 1912 tarihi 1+9+1+2 = 13 olacaktı.

Siyonlar ve AKP – MHP bu sıralamayı bozarak birinci başkan modeliyle başkanlığa geçtiler. Kendilerince dönence oynadılar. 01 Atatürk ‘e oynadılar. 13 üncü olmadılar. Bu aymazlığın bedeli çok ağır. İlahi plana karşı Siyon planına oynadılar. Birinci Başkan Erdoğan, ikinci Atatürk olmaya çalıştı.
01 e döndüler.. Hala oynamaya devam ediyorlar. Karşı Yaka’da bahsi geçen mezar. Zübeyde hanımın mezarı.

Matta 8 – İncil:

Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:

İsa, çevresindeki kalabalığı görünce gölün Karşıyaka sına geçilmesini buyurdu.

Karşıyaka spor kulübünün meşhur sloganı…

Slogan şu şekilde…

Kaf Kaf Kaf Sin Sin Sin Kafsin Kafsin Kaf ..

4 Kaf
3 Sin
2 Kafsin
Kaf 》Ay

KafSin 》Ayda ki mezar gömü..
Bu arada Kaf ve Sin toplamı 11…
Kafsin birleşik iki defa geçiyor.
11 – 2 =9
11×9 = 99 Allah’ın isimleri toplamı..
11×2=22 》Sümerbank Nazilli fabrikası açılışında Atatürk e hediye edilen 22 Ayar altın anahtar, bizzat Atatürk tarafından Başb. Celal Bayar’ın mendil cebine koyarak “Anahtarın yeri milletin hazinesidir.” Devletin hazinesi değil, milletin hazinesi. Milletin içerisinde muhafaza edilecek .

Bu arada Osmanlıca alfabe ile kuruluşunda bu slogan Karşıyaka Spor Klübünün logosunda yer almış.
1. KAF 》 19 olarak logoya işlenmiş..
Arap alfabesinin yirmi birinci harfi. Benzeri fâ harfinden iki noktalı olmasıyla ayrılır; Arap alfabesinin yirmi birinci, Osmanlı ve Fars alfabelerinin yirmi dördüncü, ebced tertibinin on dokuzuncu》19… harfidir; sayı değeri 100’dür.

2.Sin 》harfinin değeri..
Sin ( ﺱ‎ ), Arap alfabesinin on ikinci harfi. Ebced hesabındaki değeri 60’tır.

Fenike, İbrânî ve Ârâmî alfabelerinde şîn “diş” anlamına gelir ve yan yana iki dişi simgeler.
Sin aynı zamanda CESUR adam demektir.

Doğu ebced tertibinde Ârâmî şînin pozisyonunu alan “şîn”in sayı değeri 300, Batı ebced sıralamasında sonda yer aldığından sayı değeri 1000’dir. Doğu Ebced ve Batı Ebced toplandığında 1300 sayısı çıkar. Sıfır etkisiz değer ifade eder. Bu durumda 13 sayısına ulaşılır. 13 .Cumhurbaşkanlığı iptal edildi. Birinci başkana dönüldü. İlahi plana karşı gelindi.

Devam edelim…
13》1+3=4 ..
Bir keşiş sözü derki.. Dört halifeyi bekler gibi dördüncüyü bekliyoruz.
Devam edelim ..
3 – 1 = 2 .. Ne bu ?
01 Atatürk sonrasında gelecek olan İkinci saklanmış…
İki yan yana 11 》1+1=2 ..
Peki, 11 kod destiny ..
Tengri 137 kodu .. 7+3+1=11..

Gelecek olanı anlatıyor. Yaradana oyun oynamanın bedeli ve bunu Demokrasi yalanıyla oynamanın bedeli Nuh Tufanından beter bir sonuca işaret eder. Ve bu sürecin meleği Mikail ..

Umarım anlaşılır oldu.
Başlangıç ve bitiş kısmında sonucun sağlaması yapılmış oldu.
19 11 》Başlangıç TR AB LUS GARP
19 37 》Son vasiyet TR AB ZON
9 u aradan alalım 137 》Toplamı 11..
Atabey19HHK

Her şey yazılmıştı.. Ağalar bozmak için bayağı uğraştılar.
Barış Manço diyor ya ..
“yedi köyün ağaları beyleri.”
Yedi kıta..
Buyurun dostlar buyurun
Halil İbrahim Sofrasına…
Yedi köyün beyleri neler yaşayacaksınız neler..

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …