Cemal AYDOĞAN – Sayıların Sırrı, ANKARA 30.04.2019
Cemal AYDOĞAN – Sayıların Sırrı, ANKARA 30.04.2019

SAYILARIN SIRRI

Abdal Divane ömür geçti yaşıyorsun altmış altı yaşını
Anlayabildinmi üç yedi dokuz oniki ondokuz sırrını
Yaradan matematik ölçüsüyle birden varetmiş herşeyi
Dünyayı üç boyut üçlemeyle Yaradan Kainat insan bireyi

Yaratmış yedi kat gökyüzü yedi kat günü
İstanbula vurmuş yedi kat mührünü
Yedi uyurlar mağarada geçirmişler ömrünü
Yedi çakra ile açarsın gönül gözünü

Dokuz bir bitiş yeniden doğuş öncesi
Türk örfünde dokuz Oğuzlar dokuz göksel küre tümcesi
Oniki dünyanın güneşin etrafında dönüşünde ayında
Alevilikte kutsanan oniki imam inancında

Ondokuz gizemini korur bitişin ve doğuşun toplamında
Yaradanın Hz Muhammetle gönderdiği mucizesi Kuranın anlamında
Yıl binseküzyüzseksenbir bir çocuk doğar Selanik şehrinde
Doğumunda belirir seçilmişliğin dokuzun şifresinde

Mustafa adında yedi sayısının mührü üzerinde
Oniki ile damgalanır Mustafa Kemal evresinde
Osmanlı toprağı yedi düvelle işgal altında
Ondokuzuncu Tümen elliyedinci Alay Çanakkale savaşında

Zaferler kazanır Anafartalar Arıburun Conkbayırında
Yalnız yolcu ondokuz kişi olur Bandırma Vapurunda
Ondokuz Mayıs Bindokuzyüzondokuz Samsun yolculuğunda
Kılıç kuşanır Türkün töresiyle Hacıbektaş Dergahında

Ordular toplanır Kadim Devlet Tuğ kaldırdığında
Kurtuluş savaşı yönetir yavuz bir at sırtında
Vatanı kurtarır Anadolu Yurt Misak-ı Milli sınırında
Yeni bir Devlet kurar Türkiye Cumhuriyeti sıfatında

Ankara Başkentinde yirmidokuz ekim bindokuzyüzyirmiüç yılında
Ondokuz mührü vurulur Mustafa Kemal Atatürk adında
Vefat eder bindokuzyüzotuzsekiz on kasımında
Ondokuzun üç katı elli yedi yaşında

Bir asır zorluklarla geçer yıl ikibinondokuz
Devlete çöreklenir çakallar yılanlar domuz
Bırakmak isterler Türk’ü kimliksiz vatansız yurtsuz
Mehdi mesih kurtarıcı beklenir şuursuzca umutsuz

Kadim Devlet uyanır derin uykusundan
Yalnız bir yolcu yoluna çıkar Anayurdundan
Mavi Tuğ kaldırılır yüce dağların ardından
Ondokuzun mührü Hüseyin Hakkı Kahveci tarafından

Derin devlet masallarıyla halkı uyutur Devletbey
Kurtarıcı rolünde bir tarafta da Paşabey
Bilmezler ki gelen Kadim Devletle Atabey

Düşmüşler aydınlar Emperyalizmin örümcek ağına
Oturmuşlar siyasetçiler soysuzların kucağına
Partisiz Atatürk’le çağırır herkesi Atabey Türk Ocağı’na

Bilemem kim ne anlar yazdıklarımdan
Uyanıp çıkalım artık gaflet uykusundan
Gelip geçiyor zaman henüz geç olmadan
Toplanalım artık Yurdun dört bir yanından

Cemal AYDOĞAN
ANKARA 30.04.2019

Cemal AYDOĞAN – Sayıların Sırrı, ANKARA 30.04.2019
Cemal AYDOĞAN – Sayıların Sırrı, ANKARA 30.04.2019

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

ADI: TUKİDİDES TUZAĞI!

Türk Dış politikası, iç durumu, ekonomik göstergeler, siyasetin paradigmaları TUZAĞA düştüğümüzü gösteriyor. Peki bu tuzağın …