Türbülans

Türbülans

 Atatürk bir Gök Türk olarak temelini attığı devletin yüz yıl sonra dünya hakimiyeti kuracağını biliyordu . Planlanmış süreçler. Tabi Erdoğan ve diğer siyasi partiler bu süreçte hiç konumunda . Hepsini yaşayacak ve göreceksiniz.

2017 – 2024 arası Türbülasyondayız

3.Dünya savaşı ve Yeni Dünya Düzeninin kurulma safhaları.

– Türbülasyon dönemi 2017-2024

– ABD’nin askeri silah sanayi’nin 2025 yılı ülkeler nüfusu için yaptığı öngörü

– Altın ve gümüş toplamaları

– Zengin milyonerlerin yer altı sığınaklarına çekilmeleri

– Küresel ekonomik çöküşle fiziki paranın ortadan kaldırılmak istenmesi

-İklim silahı ile yapılanlar

– Avrupaya göç dalgası ve meydana getirdiği kriz

– Sağ sol çatışmasının körüklenmesi

-UN’in askeri lojistik sevkiyatları

– Medya kanalları tarafından mikroçipli Global vatandaşlık konusunun gündeme taşınması ve UNESCO’nun 2030 Dünya vatandaşlığı projesi

-2025 yılından sonra gün yüzüne çıkarılacak uzay teknolojisi

Küresel Güç Simsarlarının 2030-2050 Dünya Düzeni Planı

Yeni Dünya Düzeninin kuruluş senaryosu

– 2008 Dünya Ekonomik Krizi’nin çıkartılması

– Ülkeler ve İnsanlar üzerinde bıraktığı etkinin test edilmesi

– 2011- 2015 Tek Dünya Ekonomik sisteminin kuruluşunun alt yapısının hazırlanması

– 2015- 2017 Yeni Dünya Finansal sisteminin alt yapısının hazırlanışı IMF’de değişiklikler ( SDR )

Buraya kadar hepsini gerçekleştirdiler.  Bundan sonrası ….

– 2018 – 2019 ABD Fed ve PBOC

Dünya Borsasının 500’lerin altına düşmesi. Dijital Cripto paranın yükselişe geçmesi

– Küresel finansal krizin başlaması

– Dünya nüfusunun %99’unun gelirinin %1’lik Küresel çete’ye tamamen transferi için düğmeye basılması (Joseph wealth transfer begin) ( Dünya nüfusunun mal varlığının Yusuf’a aktarımının başlaması ) Sembolik mi? Gerçek mi?

Joseph = Yusuf   ….  Joseph kim? Kimin çocuğu?

– 2020-2022 Çakma İklim Değişikliği’nin Dünya Tarım Endüstrisini olumsuz etkilemesi

– Kuzey Amerika, Kanada, ve Kuzey Avrupa’da “mini Ice age” yaşanması

– Tohum üretimlnin bu ülkelerde durma noktasına gelmesi, kıtlığın başlaması.

– Küresel çete’nin tohum ve buğdayı bütün ülkelere astronomik fiyatlarla satmaya başlaması

– Gıda sektöründe zincirleme reaksiyon ve market raflarının boşalması.

– Gıda Fiyatlarının Altın fiyatlarında satılması, takas usulü gıda satışının yapılması

– Açlığın baş göstermesi ve tohum fiyatlarının gayrimenkul fiyatları ile aynı seviyeye çıkması

– Küresel çete’nin GDO’lu gıda karşılığında açlık çekenlerin gayrimenkullarını ellerinden alması. Evsiz insanların sokakları doldurması.

– Bütün Dünya’da açlığa ve salgın hastalıklara bağlı toplu ölümlerin baş göstermesi

Ve burada duruyoruz. Elon Musk ! Zombi silahını bunun için üretti. Sokaklarda açlıkla boğuşan insanların öldürülmesi. Bu sahneleri birçok ZOMBİ temalı filimde izledik..

Filim senaryoları , gerçekleştirilecek planların gerçekliğidir . Bunun için CYBORG projesi .Yani yapay zeka üzere kurgulanmış olan yarı insane, yarı robot orduları kullanacaklar.

Devam ediyoruz…

– Dünya nüfusunda ciddi düşüşün yaşanması

– UN’in acil olarak toplanması ve Dünya’nın 10 Birleşmiş Ekonomik partnerliğe ayrılması ( her biri ayrı lidere sahip )

– 2022 -2023 Yeni Birleşmiş Milletler’in yönetimi devralması

– Papa hazretlerinin Yeni Dünya Düzeni misyonunu desteklemesi

– ABD’nin veto gücünü kaybetmesi

– 3.Süleyman Tapınağının inşası ve kızıl düvelerin sabah ve akşam kurban edilmesi. İsrailin Suriye, Irak, Mısır’a girmesi ve askeri yığınak yapması.

– Anti Semitizm’in Anti İsrail aleyhtarlığının bütün Dünya’da yükselişe geçmesi

– Ucube görünümlü çakma Deccal’in Süleyman tapınağına oturtulması ve mesih’in geldiği anonsunun dünya`ya yapılması.

Biliyoruz ki ! Mehdi,Mesih falan filan yani insanları vaadler üzere yönetme projeleridir. Ve binlerce yıl önce yazılmış temalardır. Son kitap Kuran buna yer vermemiştir. Fakat! Müslümanlık iddiasında olanlar tıpkı talmudçular gibi bu yönde binlerce hikaye üretmeyi başarmışlardır. Ve bugün insanlığın çoğu din ayrımı gözetmeksizin buna inanmaktadır.

– Çakma Deccal’in sihirbazlık gösterileri ile göz boyaması ve olağan üstü gösterilerde bulunması

– Çakma Deccal’in müzik endüstrisi ile tek göz piramit kültürü aşılanmış genç nesli peşinden sürüklemesi.

– Çakma deccal’in Tanrılık iddiasında bulunması

– Deccal’a başkaldıran isyancıların sayısında artış olması

– Katolik hıristiyan ve müslümanlardan oluşan İsyancılarla küresel çete güçleri arasında sivil savaşların başlaması

– İsyancıların UN askerleri tarafından kontrol altına alınması

– 2024 İsyancılardan oluşan gönüllü askeri ordunun İsrail’e doğru harekete geçmesi ve Armageddon savaşı’nın senaryo edildiği gibi megiddo ovasında yapılması

– Çakma mesih İsa ( Jesus ) peygamber’in ortaya çıkışı ve çakma Deccali öldürmesi.

– Çakma mesih’in barış ilan etmesi ve ansızın ortadan kaybolması

– Çakma mesih’in çakma olduğunun ortaya çıkması

– Hıristiyan toplumunun büyük hayal kırıklığına uğraması ve hıristiyanlık inancının sorgulanması

– Ateizm’e yönelişin hızlanması

– 2025- 2030 UN’in hercü merc olmuş Dünya’nın kontrolünü ele almak için harekete geçmesi.

UN’in Dünya’nın yeniden onarımı için mega projeleri hayata geçirmesi ve silahlı 4.Sanayi devrimi robotlarını gün yüzüne çıkarması

– Üretim sektörü’nün %80 robotlara devredilmesi ve işsizlikte hızlı artışın yaşanması

– Yeni teknolojinin Tıp’da kullanılması

– UN’in açlığa son vereceği anonsunu yapması

– UN’in Barış gücü askerlerinin bütün ülkelere gönderilmesi

– UN’in Bütün bölgesel devletleri kontrol altına alması

– UN’in Dünya liderlerini Davos’a davet edip masaya oturtması ve Tek Dünya Devleti Yönetimine geçileceğini ilan etmesi ve ikna çabaları..

-Bütün Dünya’da Piramit tapınakların inşası.Tek Dünya Dini’nin (New Age) tanıtımı ve Dünya`ya benimsetilmesi için projelerin hayata geçirilmesi. Okullarda eğitim kitaplarında yayınlanması.

– Tahrif edilmiş İncil’in tamamen tahrif edilmesi

– Kur-an-ı Kerim’in bazı ayetleri üzerinde oynamalar ve tahrife gitme teşebbüsleri ( Cihadın fiziksel savaş olarak değil, nefsi kontrol anlamında olduğu’nun yeni nesle aşılanması)

-Küresel çete’nin UFO Uzaylı ( Nephilim )’in Dünya yönetimini ele aldığı anonsunu yapması. İnsan görünümlü ama aslında uzaylı oldukları ve insanları onların yarattığının bütün Dünyaya anons edilmesi ( Holywood film’leri ile bilinç altlarına kazınan uzaylı inancı’nın harekete geçirilmesi )

– Nevada Çölünde yer altında ürettikleri yarı hayvan yarı insan ucube yaratıkların yer üstüne salınması.

-2030-2050 Bitcoin ve cripto paranın sonlandırılması

– Bütün İnsanlara Mikrochip’lerin takılması ve TRANSHUMANİSM’in (İnsan’ın dönüşümü)’nün başlatılması.

– Köleliğin başlangıcı

– 2050- New age dininin resmi din olarak tanınması ve Şeytan’a (Lucifer)’e tapınmanın bütün Dünyada yaygınlaşması.

Bu arada bu bilgilerin sonuçlarını destekleyen en önemli veri , Amerikan Ordusunun askeri ve lojistik üretimini yapan resmi organı Deagel `in 2025 yılına kadar ülkelerin nüfuslarını düşük gösteriyor olması bize yaşanacak kapsamlı çatışmalarda milyonlarca insanın öleceğini gösteriyor.

Yeni bir dünya kurulacak. Ya da kurmak isteyenler var diyelim . 2020 yılından itibaren hakimiyet Türkiye için el değiştirecek. Gök Türk hakanlığı üçüncü evresi başlayacak. Dünya bunlarla uğraşacak. Fakat ! Türk milleti yüz yıllık bir huzur ve sukünet sürecinde yaşayacak . Türkiye Cumhuriyeti olarak.

Tüm yukarda bahsettiklerimin hepsini yerle bir edecek güçte donatılmış ordular orta asya bozkırlarında,Fergana vadisinde bekliyor . Bu süreci yönetecek taşıyıcı yani insiyatör geldi . Bu arada bu süreçte mecburen planı yapan küresel çetelerin yok oluşu yine bu ordular tarafından sağlanacak.

Bu süreçte bahsi geçen partiler ve liderlerin hiçbirisi olmayacak. Hepsi sürecini tamamladı.

19 – 2. 19 süreci başladı .

Ben kahin ,meczup,mehdi,şıh falan değilim. Sadece bir Türk evladıyım . Hepsini biliyoruz. Hepsini olmasada bir kısmını açık ediyoruz.

Atatürk bir Gök Türk olarak temelini attığı devletin yüz yıl sonra dünya hakimiyeti kuracağını biliyordu . Planlanmış süreçler. Tabi Erdoğan ve diğer siyasi partiler bu süreçte hiç konumunda . Hepsini yaşayacak ve göreceksiniz.

Sevgiyle kalın.

Hüseyin Hakkı Kahveci

Atatürk ve Cumhuriyete Kuşatma Yahuda Çıktı

Bu arada unutmadan “ ATATÜRK VE CUMHURİYETE KUŞATMA – YAHUDA “ kitabım son kitabım . Tabi başka kitaplarda yazacağım . Fakat ! Son kitabımla beraber “Atatürk`ün Yasaklanan kitabı” ve “Rabıta Uğur Mumcu`dan sonra “ okumayı unutmayın .

www.medyasiyaset.com

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

10 Kasım ve Atatürk

Medya Siyaset Medya Siyaset – Atatürk ve Cumhuriyetten Yana Taraf Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı …