On Dokuz

Türkiye (numerolojik değeri 8’dir) Cumhuriyeti’nin (numerolojik değeri 11’dir) kuruluş hedefleri arasında bariz bir örtüşme olduğu görülmektedir. Kısaca 11 ve 8 ‘in toplamı bize 19’u verir.

Türkiye , Güneşi temsil eder. Ve Güneş 8 sayısı ile aktarılırken ,Ay 11 sayısal değerine sahiptir.
Ay yıldızlı Al bayrakta Ay ve Yıldız ( Güneş ) toplamı 19’u temsil eder.

Sesli Harfler;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
3 9 5 3 3 9 5 9
17 29
8 11

Sesli harflerde 11+8’den 19 kulvarına yürümek isteyen bir ülke görmekteyiz. Yani maddi değerler ( ile manevi değerleri (11) sentezleyerek bu dünyadan mezun olma kapısını temsil eden 19’luk mertebesine ulaşmanın hedeflendiğini görüyoruz.

Ülkenin tasarımının; kurucusu olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa (sırasıyla 1+5+6+5+2 ‘den sadeleşerek 11+8=19) tarafından çalışılan tekamül ekseniyle aynı paralelde olduğu, yani ülkeyi kuran liderin ve ülkenin aynı şekilde 11+8’den 19’u hedeflemesi dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayacaktır.

Harflerin çakralara göre dökümüne gelirsek:

Türkiye Cumhuriyeti
0 x
9 x x x x x
8 x
7 x
6 ––
5 x x
4 x
3 x x x x
2 x x x
1 ––

Anadolu tarihinde Horasan velilerinin başlattığı 19’ların mayasının tutma zamanı gelmektedir. Anadolu halkı, çağlar boyunca büyük bir esneklik ve uyum sağlama uygulamasından geçirilmiştir. Buna örnek olarak; herhangi bir doğal afet söz konusu olduğunda diğer ulusların aksine büyük bir dayanışma ve yardımlaşma faaliyetinin toplu bir çabayla verildiğini gösterebiliriz.

“Anadolu” kelimesinin harflerini “Türkiye Cumhuriyeti” çakralarına eklersek, eksik olan 1. çakra “A” harfleriyle, 6. çakra ise “O” harfiyle takviye edilerek tamamen eksiksiz hale gelmektedir. Böylece bu topraklar tekamülünü tamamlayacak ve dünyadan mezun olmak isteyen ruhların önde gelen tercihi olabilecektir.

Yakın tarihimizde ülke yöneticilerinin, Türkiye’nin isminin “Anadolu Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesi fikrini ortaya atmalarının arkasında, kişilerin kendilerinin bile farkında olmadığı asıl ilahi sebep budur. Çünkü “Anadolu Cumhuriyeti” isminde de eksik harf yoktur. Bu yöneticiler bu fikri; ülkenin bazı dünyevi sebepleri için çözüm olarak düşündüklerini sansalar bile, arka planda asıl ruhsal fikir, ülkenin tekamülünü tamamlayıp Dünya’nın yükselişine ve şifasına atılacak büyük bir adımdı. Her birimiz ruhlarımızın ilhamları ile hareket ederiz, fakat yaptıklarımızın sebeplerini basit dünyevi kavramlar olduğunu sanırız.

Dünyanın hiçbir yerinde hem Atlantis’ten (kalp çakrası bloke sol el yolu 11’ler) gelen hem de Mu’dan (kalp çakrası açık sağ el yolu 19’lar) gelen varlıklar; ülkemizdeki kadar içli dışlı bir araya getirilmiş değildir. İnsanlığı birleştiren bilgiyi yayma görevi de bu topraktaki vazifedar varlıklar tarafından yürütülmektedir.

Bu varlıklar 11’lerin öncülüğünde, bağımlılıklarından ve fazlalıklarından kurtulup Ra Misyonu’nu aşabilirlerse, küresel çaptaki Kova Çağı dönüşümünü başlatacak ve dünya cennete dönecektir.
11 Destiny kod ve 19 … ASİL KAN !

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …