Atatürk Döneminde Tasarlanan Türk Devlet Arması ve Anlamı

Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle tasarlanan Türk Devlet Arması, ön elemeyi geçen ressamlardan Muhsin Rıfat Beyin, Arma Projesinde İç İçe Gemiş Bozkurt Başı. Bozkurt Başının içinde yer alan İnsan-Kurt Silueti Karışımı Büst, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk’ü temsil eder.

Ayrıca 8 ok güneş kursu gibi durmakta. Atatürk’ün Destiny kodu 8 olup numeroloji’de GÜNEŞ’ İ temsil eder. Altta insan gibi duran kanatlarını açmış KUŞ misali Anka! Kitap, kayıp Oğuzname! Kadim Devlet’i temsil eder. Kitap ise, devletin kanunu ve KURT ULUS kanununu temsil eder. Gökkubbe ise Göktürk ve Türk’ün Cihan hakimiyetini anlatıyor. Ve armanın üzerinde saklanmış olan gizemler….

Hilal içindeki büst gibi olan kafa yeni gelecek olan görevli seçilmiş kişiyi temsil ediyor. 19 kodlu ay ve yıldız’ın tam ortasında ayrıca göklerden gelen bir ışık hüzmesi mevcut, kutsal kadeh gibi bir sembolün içinde baş gösteriyor. Gökbörü ile birlikte doğum gerçekleşiyor.

Sağ tarafta MEŞE yaprakları anlamı… Meşe yaprakları gücün ve Tanrısallığın Simgesi: Meşe Ağacı

Armanın sağ tarafında Zeytin yaprakları ve anlamı

Zeytin ağacı barışı sembolize eder. GÖKTEN KUT ALAN HAKAN ellerini iki yana açmış ve gökle frekans kuruyor. Bu aynı zamanda Anka’nın küllerinden yeniden doğuşunu simgeliyor.

Seçim Göktürk seçimi. Sürecin iki ayaklı olduğu :Atatürk, Gökbörü tarafından seçilmiş ve görevini yapmış ,dünya hayatına veda etmiş. Artık gökten yerde seçilmişe görevi devrediyor. Gökbörü GÖKTE  Yerde olan, Atatürk’le bağlantılı olarak gökten aldığı kutla yerde ikinci 19 sürecini, ikinci Atatürk sürecini temsil ediyor.

V – Kutsal Kase, Umay Ana’yı temsil ederken. Kitap tasviri ise , binlerce yıllık Türk töresini, saklı kitap Oğuzname’yi ve gökte olan Gökbörü’nün Kurt Ulusu’nu temsil ediyor.

İki elini yana açarak ayakta göğe doğru bakan seçilmiş tasviri, dünya üzerinde duruyor.
Aynı zamanda tasvirde belirtilen SEÇİLMİŞ olan Göktuğ sahibi ANKA ‘YI temsil ederken…
Türk bayrağı ise Türk Cumhuriyetini ve Türk ulusunun liderini tasvir ediyor.

GÖKTE BİR TANRI ,
YERDE BİR HAKAN,

BİR sözü tekliği ifade eder ve BİR’LİK onun etrafında gerçekleşir. Aynı zamanda “TENGRİ BİZ MENEN” sözü adete devlet armasına işlenmiş. Aynı zamanda etrafa güneş kursu ile verilen mesaj, tüm dünya’da “ATİ’NİN MEDENİYET UFKUNDA GÜNEŞ GİBİ PARLAYACAKTIR. ” sözünü anlatmaktadır.

Seçilmiş olan şifreleri deşifre edendir.
Seçilmiş olan bilgiye sahip olandır.
Seçilmiş olan Ufkun Ötesi’ni görendir.
Seçilmiş olana ilmi ledün verilmiştir.
Seçilmiş seçer….

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Atatürk’ün Bestelettiği İlk Türk Operası Özsoy’daki Önemli Mesajlar

Ulu Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat yazdığı satırları içeren Özsoy operasını bilir misiniz? Özsoy …