ATABEY KIPÇAK Hüseyin Hakkı Kahveci – 3

Oğuz’un doğumu 

“Sen ey nur topu çocuk .Senin adın Tür olsun Kutlu rengin mavi, eşin ay, yoldaşın Kurt olsun

Sen ey sevgili çocuk .Senin adın ireç olsun. Nurun yeşilden çıksın, seninle parlasın Yoldaşın Arslan olsun”

ATABEY unvanı tarih boyunca kullanıldığı olmuştur. Ama asıl anlamı Selçuklular ‘da kullanıldığı gibi değildir. 

Peki, ATA BEY ne anlama gelir ?

Biz belgelere ve Türk aklına dayalı bilgileri açıklarız. 

Her açıkladığımız bilgi ve belgeye dayanır…

MAVİ TUĞ yani Gök Tuğ ve ATABEY…

Ürüng Ayıg Toyon !Yakut Türklerine göre ilk insanı o yaratmıştır. 

Dünyayı idare eden de odur. İnsanlara yaratıcı gücü ve çocukları o verir. 

Yerin ve toprağın verimli olmasını o sağlar. 

Hayvanların çoğalması ve bolluk onun sayesinde olur.

Eliade aynı tanrıya ATA BEY denildiğini söyler. 

İnsana kut veren odur. 

Büyük efsane kahramanlarını yeniden hayata döndürerek ölümden kurtarır.

Ürüng Ayıg Toyon yani ATABEY kainatın ve insanlığın yaratıcısı ve yaratıcı ruhların en büyüğüdür. Kainatı o yaratmıştır. Dünyayı idare eden de odur. 

Yani bu süreç öyle bir süreç ki KUT’ u veren ve kainatı yöneten bizzat devreye giriyor.

Bundan önce bizdeki mesajlarda 

” Nama Fesa’ya geri döner.” diye bir mesaj vardı . Nama eski Türkçe de nuh demek, NUH ise Oğuz Kağan’dır.

Fesa ise geri dönme yani dönence anlamına gelir. 

Atatürk’ ün Oğuz’un doğumu şifresinde anlattığı mesele işte tam olarak budur. 

Bu sebeple ATABEY unvanı tarihte Ata Türk ve Türk düşmanlarınının en çok korktuğu unvandır. 

Çünkü direk Gök Türk insiyasyonu olup Gök Tengri’nin Gök Tuğu ile seçilendir .

Din ya da kitap taşıyıcısı falan değildir. 

Hüküm sahibi Nizam koruyucudur. 

Oğuz Kağan ‘ın ve diğer tüm Ata Ruhlar insiyasyonudur .

” Seçilmiş Seçer ” sözü Türk derin tarihinde yukarıda yer alan satırlarda açıktır. 

Ayrıca, yüz yıl önce Anadolu’da bedenlenmiş olan ruhlar ayağa kalktı, tekrar bedenlendi diyen benim…

ATABEY sadece bir ünvan değil, tarihin en büyük Frekans Insiyesi’dir.

Atabeg, Atabey ya da Atabekü’l-asâkir, Selçuklu Devleti’nde ve sonrasında bazı Unvan ilk defa Selçuklularda Nizâmülmülk tarafından kullanıldı.

Peki ne diyor kendisi…

Hiç bir dava 》H

Hak, kın 》H

Karşısında galip gelemez. 》K

NİZAM, ÜL MÜLK !

Kendisi diyor ki ! H-H-K

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …