”Türk’ü Öldürünüz, Kanı Helaldir”

“TÜRKÜ ÖLDÜR, BABAN OLSA DA”

Arap’ların Türk’lerle ilk karşılaşmaları, Halife Hz.Ömer zamanında olduğu rivayet edilir. 645 Yılında İslam ordularının, İran’da SASANİ’leri yenmelerinden sonra Kafkaslar bölgesinde Araplar; Horasan, Mavera-ün nehir ve Toharistan bölgelerinde HAZAR Türk’leri ve TÜRGEŞ Türk’leri ile karşılaştılar.

652 yılında Halife Hz. Osman zamanında ise HAZAR Türk’leri ile Arap’lar arasında ilk kez Türk-Arap savaşları başladı. Halife Osman emrindeki Arap orduları, Hazar Türk’lerinin topraklarına girip Derbent’i alarak Başşehir olan BELENCER’e dayandılar.

Halife Hz. ALİ Döneminde sükûnet vardı. Savaş olmadı…

Emevi’lerin 661 yılında halifeliği ele geçirmelerinden sonra, Arap’ların Türk ülkelerine doğru ilerleyişleri devam etti. Türk’ler ile Arap’lar arasında en şiddetli mücadeleler ve savaşlar EMEVİ’ler döneminde yaşandı. Mervan Bin Muhammed Azerbaycan’a vali tayin edildi. Arap’lar en önemli başarılarını onun zamanında elde ettiler. Arap’lar, Baş şehir BELENCER ve büyük şehir Semender’i ve öteki Hazar şehirlerini de ele geçirdiler. Türkleri en dağınık ve birbirleriyle yardımlaşamaz durumda yakalayan acımasız EMEVİ ordusu (Ebu Kuteybe komutasındaki) yakalayabildiği tüm Türk’leri ya kılıçtan geçirdiler ya da her bir ağaca bir Türk asarak öldürdüler.

Ancak KARAYLAR gibi LİTVANYA’ya kaçabilenler,

GAGAUZ’lar (GÖKOĞUZLAR) gibi Rusya’ya kaçabilenler, BULGAR Türk’leri, MACAR Türk’leri, ve öteki AVRUPA’lı Türk’ler gibi AVRUPA’ya kaçabilenler HRISTİYANLAR, veya ANADOLU’ya kaçabilenler ALEVİLER canlarını kurtardılar…

ASLA MÜSLÜMALIĞI KABULLLENMEDİLER, GENELDE ARAPLARA KIZGINLIKLARINDAN KARAY TÜRKLERİ GİBİ TOPLUCA MUSEVİ OLDULAR YA DA GİTTİKLERİ TOPRAKLARIN DİNİNİ KABULLLENDİLER. YÜZLERCE YIL SONRASINDA ÇOĞUNLUKLA ASİMİLE OLDULAR …!!!

Ama hala Türk olduklarını biliyorlar. TURAN toplantıları yapıyorlar. TURAN HUSUSUNDA, MACAR TÜRK GENCİ VONA GABOR ÖNCÜDÜR. PARTİSİ JOBBİK HIZLA BÜYÜYOR VE ŞU AN ANAMUHALEFETDİR.

GAGAUZ’lar hâlâ TÜRKÇE konuşuyorlar; TÜRK olarak ayağa kalmak arzu ve iradelerini diri ve canlı tutuyorlar…

Bu dönemde Orta Asya’da GÖKTÜRK’ler egemenliği hüküm sürmekteydi. Birden fazla GÖKTÜRK devleti vardı…

Emevi’lerin GENEL VALİSİ BAĞDAT VALİSİ HACCAC (Zalim HACCAC) idi. Emevi’lerin Horasan valisi Ubeydullah bin Ziyad, 674 yılında ilk kez Ceyhun nehrini geçerek Mavera-ün nehirin önemli şehirlerinden BUHARA’yı kuşattı. Üç günde BUHARA’da pek çok GÖKTÜRK öldürüldü. Buhara’nın GÖKTÜRK Melikesi KABAÇ HATUN, ağır bir vergi ve daha ağır KABUL EDİLEMEZ şartlar karşılığında Ubeydullah Bin Ziyad ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma sonucu olarak GÜNEY GÖKTÜRK’LER EMEVİ esaretini kabul ettiler.

GÜNEY GÖKTÜRK gençleri, KURŞUN ARAP ASKERİ OLDULAR… Arap’lar evli- bekâr istedikleri GÜNEY GÖKTÜRK kadınlarını kendilerine cariye yaptılar. İşe yaramayan öteki Türk’leri de, boyunlarına DAMGA vurup kendilerine KÖLE yaptılar ve istedikleri GÖKTÜRK’lüyü boyunlarına ip bağlayıp KÖLE olarak alıp sattılar ve köle ticaretini yaptılar. ve bu esaret 150 yıla yakın devam etti.

Hani Türkler için,

“TÜRKLER KILIÇLA MÜSLÜMAN OLDU” derler ya…. !! Keşke kılıçla Müslüman olsaydık..

ESARET ANTLAŞMASIYLA KÖLELİK YAPARAK, KÖLE OLARAK ALINIP SATILARAK, HEP GÖKTÜRK KADINLARI ARAPLARA CARİYELİK YAPARAK MÜSLÜMAN OLDUK.

Yani Araplar TÜRK’leri …S*KE S*KE S*KES.. Müslümanlaştırdılar…

Tarihte ilk defa bir Millet (GÜNEY GÖKTÜRK’ler), sözleşme ile ESARETİ KABUL ETTİ. Araplar, Horasan valisi Ebu Kuteybe Bin Müslim zamanında bütün Maveraün nehir’i ve Batı Türkistan’ı ele geçirdiler. BAYKENT, BUHARA, SEMERKANT, ve KAŞGAR gibi önemli Türk şehirleri Arap’lar tarafından yağmalandı ve pek çok Türk öldürüldü. Ebu Kuteybe’nin ölümünden sonra Arap’lar zayıflamaya başladılar.

Göktürk’lerin batı kanadında yer alan TÜRGEŞ TÜRK’leri, Arap’ları çekilmeye zorlamış ve bu mücadele GÜNEY GÖKTÜRK’lerin yıkılmasına kadar devam etmiştir (745).

GÜNEY Göktürk hâkimiyetinin sona ermesiyle Türk toprakları doğudan Çin’liler, batıdan Arap’ların ilerlemesine maruz kalmıştır. Bu dönemde Mavera-ün nehir (Irmağın öte yakası) bölgesinin savunmasını, Türgeş’lerin yerini alan KARLUK TÜRK’leri üstlenmiştir. Ancak bu mücadeleler 763 yılına kadar devam etmiştir. 763 yılında EMEVİ’LER yıkılıyor ama GÜNEY GÖKTÜRK’LER öylesine KÖTÜRÜM edilmişler ki, Öylesine KÖLE yapılmışlar, ÜMMETLEŞTİRİLMİŞLER ki asla ayağa kalkamıyorlar. Korkudan kıpırdayamıyorlar.

EMEVİ’LERİN yerine, 763 de ABBASİLER Kuruluyor ve ABBASİ DEVLET KARARI ALIP Türk’lere kademeli olarak “iyi davranmak” kararı alıyorlar. DEVLET KARARLARINI GÖKTÜRKLERE ANLAŞMA İLE RESMEN BİLDİRİYORLAR. 800 yılları civarında fırsat bulan GÖKTÜRK’ler daha batıya, ANADOLU’ya doğru kaçıp kurtuluyorlar.

“TÜRKÜ ÖLDÜRÜNÜZ, KANI HELALDİR” Sözü kime aittir.. ???

“TÜRKÜ ÖLDÜR. BABAN OLSA DA ” Sözü kime aittir.. ???

YAHUDİLER İLE TÜRKLER TARİHİN HİÇ BİR DÖNEMİNDE BİRBİRLERİNE SİLAH ÇEKMEMİŞLERDİR, MARMARA GEMİSİ OLAYINA KADAR TEK KURŞUN ATMAMIŞLARDIR. HEP DOST YAŞAMIŞLARDIR.

Biz Türkler, Arap sempatimiz nedeniyle İsrail’i düşman bellemişiz. Ben bir TÜRK olarak ARAP düşmanı olmayayım da kim olsun. Bence HER TÜRK ARAP DÜŞMANI OLMALIDIR. Çünkü ARAPLAR TÜRK’ÜN EZELİ ve EBEDİ IRZ VE NAMUS DÜŞMANIDIR… !!! ONUR VE HAYSİYET DÜŞMANIDIR… !!!

Arap Komutan Ebu Kuteybe’nin şu sözü meşhurdur.”

Üç kelimelik ömrüm kalsa (Uktülühü -uktülühü -uktülühü).derim”. (Hepsini öldürün- hepsini öldürün- hepsini öldürün) ve gerçekten de hepsini öldürdüler..

Bu, 645 yılından 800 yıllarına kadar süren Türk-Arap savaşlarının en önemli noktaları ve sonuçları;

* 100 binin üzerinde Türk katledilmiştir.

* 50 binin üzerinde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.

* Şehirler yağmalanmış , “ganimet” diye halkın her şeyi talan edilmiştir.

* Tüm zenginlikler, tarihi eserler yok edilmiş, yakılmış, yıkılmıştır.

* Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan “Talkan Katliamı”nda 40 bin kadar Türkün kafaları kesilerek 4 fersah (yak.24 km) yol boyunca ağaçlarda sallandırılmıştır.
(Tarihte böyle bir vahşetin örneği çok azdır.)

* Aynı şekilde “Curcan Katliamı”nda” da esir alınan yaklaşık 40 bin Türk’ün nehir kenarında kafaları kesilmiş, nehrin suyu kıpkızıl olmuş, cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.

*“Teslim olursanız canınız bağışlanacak” sözü hiç bir zaman tutulmamış, “Şeriat söz tanımaz” denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.

* Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet elde etmişlerdir.

*Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi Çinlilerden dahi görmemişlerdir.

*Bu tarihi gerçekler “aman İslâm’a leke gelmesin, İslâm etkilenmesin” düşüncesiyle gizlenmekte, hiç bahsi bile geçmemektedir.

Türkçü siyasetçiler dahi konuyu geçiştirmektedir.

Biliniz, ne kazıklara geçirmişler TÜRK’Ü.

Bilin ve uyanın…

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …