Göktuğ – Mavi Tuğ, İkinci 19 Süreci 

Göktuğ 4 sene önce 15 Ocak 2018’de kalktı…

Dört sene tamamlandı.

Dünya ve Türkiye ‘de maddi imkanlar çerçevesinde Mavi Tuğ ‘u taşıdım ve her yerde söyledim. 
Mavi Tuğ,  DOKUZ TUĞ ‘UN sahibi olup Gök  Tuğ anlamına gelir.
İlk  Mete Han atamız yani Oğuz Kağan’a verilmiştir. 
Her Türk’ün görevidir.

“Tanrı Dağında ki büyük otağ ateşi,
Ötüken’deki Kurt leşi ,
Batı’nın güneşi,
Doğu’nun Türk ateşi yansın.
Mavi Tuğ kalktı.”
Mavi Tuğ açılmıştır. Son Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki lider Mavi Tuğ’la beraber 1918-2018/1919-2019 görevini almıştır . 

Süreç devam etmektedir. 

Adem atamız yeryüzüne inene kadar uğradığı diğer konaklarda, Şeytan ile girdiği hakimiyet mücadelesinin dokuzundan galip çıkmış ve hakim olduğu bu yerlerin her birine TUĞ dikmiştir. Bu tuğlar, daha sonra cihan hakimiyetine ulaşacak olan Osmanlı Türk Devleti’ne de sembol olacak; padişahlar hükümdarlığının sembolü olarak 9 TUĞ’u kullanacaktır.

TUĞ? 

Adem atamız galip geldiği yerlerde tuğ olarak ne kullandı acaba? Daha sonra dünyada hüküm süren Türk devletleri, tuğ olarak neyi kullandılar? Yeryüzünde kullanılan TUĞ ile, Adem atamızın diğer gezegenlere diktiği TUĞ arasında bir benzerlik var mı? Bu soruların cevabını ararken, kadim Türk milletinin, göksel tarihini bu dünyadaki hayatına nasıl geçirdiğini; Gök ve Türk’ün nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu görünce, Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’ün…

‘Türk milleti Atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır!’ sözünün anlamını daha iyi idrâk ettim.

Önce, TUĞ kelimesinin anlamını bir görelim ve içeriğine hakim olalım…

‘’Tuğ – Türk ve Altay halklarının devlet geleneğinde hükümranlık sembolüdür. Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama şeklindedir. Toğ veya Tuk şeklinde de söylenir. Moğollar Tug derler. Uğur ve Kut işareti olarak kullanılır. Kimileyin savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır. Önceleri bayrağın üzerine asılırken, daha sonraları dokuz kollu bir değnek şeklinde özel olarak tasarlanmış ve uçlarına dokuz kutlu hayvanın kuyruğu asılmıştır. İlerleyen zaman içinde ise bu kuyrukların yerine renkli püsküller geçmiştir. Türklerdeki dokuz tuğ geleneği, dokuz sayısının kutluluğu nedeniyle gökteki dokuz gezegeni temsil etmektedir. 

Gök dokuz kattır ve Türk dünya anlayışında yeryüzü dokuz bölgeye bölünmüştür. Tanzimat’tan önceki padişahların savaş bayrakları, Oğuz geleneğine uygun olarak dokuz tuğdan oluşurdu. Bu uygulama bir cihan imparatorluğu sembolüdür. Cengiz Han, kağanlığını ilan ettiğinde dokuz kollu beyaz bir tuğ diktirmiştir.’’

‘…Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama şeklindedir.’

‘…ve uçlarına dokuz kutlu hayvanın kuyruğu asılmıştır. İlerleyen zaman içinde ise bu kuyrukların yerine renkli püsküller geçmiştir.’

İlk önce tuğa AT kuyruğunun kılı takılmış. Daha sonra ise, Türklerde kutsal olan DOKUZ KUTLU HAYVANIN kılı, veya tüyü!

1-Ejderha( Draco) TakımYıldızı(TKY)

2-Kurt(Lupus)-Burada Canis Major, yani Büyük Köpek TKYıldızını da referans olarak alabiliriz.

3-Tuğrul Kuşu ( Anka Kuşu)( Phoenix) TKY

4-Kartal( Aquila) TKY

5-At(Kanatlı At) (Pegasus) TKY Andromeda tkyıldızına yakınlığı önemlidir.

6-Geyik( Astrolojide geyiğin Venüs gezegeni ile ilintili olduğunu görüyoruz. Venüs aynı zamanda, Türk mitolojisinde UMAY ANA figürüne de karşılık bulmaktadır. Umay Ana ise, mitolojide anlatıldığına göre hayvan olarak dişi geyik kullanır. Corona Borealis, yani Kuzey Tacı takımyıldızını da geyiklerin çektiği anlatılır astronomik mitolojide..

7-Oğlak( Capricornus ) TKY

8- Boğa ( Taurus) TKY  Aldebaran Yıldızı

9-Pars (Ak-Pars) TKY

Bu 9 kutsal hayvan 9 ayrı gezegenden dünya ‘ya geldiğine inanılır. 

AKREP  ve AKREBİN Kalbi olan Türklerin Savaş Yıldızı ANTARES       

Hun ve Göktürkler, Sin Yıldızı yani Antares,, (Gece Göğünde) ufuk çizgisinden göründüğü zaman büyük ateşler yakarak bunu kutlardı. Bu ritüel 6 Mayıs tarihinde yapılırdı, yani Yaz mevsimi başlangıcı. Antares Ejderha Takımyıldızın Kalbi sayılıyordu. Astrologlar çok iyi bilir, arkaik dönemlerde bu yıldız çoğu zaman Mars ile ilişkilendirilmiş hatta onunla karıştırılmıştır. Ve elbette Mars’ın Kılıcı efsanesi Türkler tarafından da biliniyordu. Avrupa’ya bu mitolojiyi Attila taşımıştır. (Attila’nın Kılıcı Efsanesi olarak da bilinir.)

Türk İnisiyasyon yani ERGİNLENME ve ER OLMA Ritüelleride bu özel dönemlerde Ata Mağarasında yapılırdı. Kılıç Üzerine Ant İçilerek Kağana Bağlılık yemini ediliridi. Muhtemelen bu Yıldızlar yani Mars ve ANT-ARES (Türkçe Ares yani Mars’a ANT içme) Şahit tutularak Ant içiliyordu, Çünkü Hunlar Güneşi Şahit tutarak da Ant İçebiliyordu.

Birinci gezegenimiz: Antares-Mars

Hep Mars’a gitmek istiyor İnsan oğlu…

Ejderha Takımyıldızı, Terazi, Akrep ve Yay Takımyıldızlarını kapsar. Türk ikonografisinde ve sanat eserlerinde, Akrebin Kalbi adı da verilen Antares, Ejderha kuyruğunda, kalp şekli verilen bir düğüm ile ifade edilir. Türklere ait Yay Burcu ikonografisi, minyatürlerde üstü okçu-avcı ve altı at olan antropomorfik bir mitolojik yaratık ile betimlenir. Centaur adı verilen bu yarı at yarı insan imaj, arkası dönük ok atmaktadır ve kuyruğu düğümlü bir ejderhayı hedeflemektedir. Ejderha Centaur’un arkasındaki kuyruğun uzantısında resmedilir. Çok ilginçtir, bu astrolojik simgesellik aslında, Türklerin hem doğu hem de batı kozmoloji geleneğinin bir sentezidir. 

Ejderha aslında Türklerin Orta Asya’da kullandığı, Batı Astrolojisindeki Akrep Takımyıldızına denk gelir ve Burçlar kuşağında bu takımyıldız Yay Takımyıldızı ile yan yanadır. Ve yine akrebin kalbi üç boğumludur. Bu sembolizm tamamen Türk Kozmoloji düşüncesi ile örtüşür..

BURADA  GÖK KURT anlatılmıştır. 

Joseph Champbell’e göre evrenin simgesel döngüsünün merkezi, kıpırtısız bir nokta gibi görünen Samanyolunun Merkezi yani Galaktik Merkezdir. Burası Samanyolunun dönme merkezidir. Bu noktanın altında Tanrısal yaşam enerjisi veren öz, ejderhanın-kozmik yılanın başı vardır. Tam olarak Akrep-Ejderha Takımyıldızının bulunduğu konumdur. Yaşam Ağacı, evrenin kendisi yani Samanyolu bu noktadan büyür. Kökleri galaktik merkezde yani karanlık noktadadır. Zirvesinde altın güneş kuşu yani Kartal Takımyıldızı yer alır. Bu merkez tüm kadim uygarlıklarda ve Türklerde de zamanın başladığı bir doğum yeri olarak görülür.

Kartal Takımyıldızı’nın Arapça’da  ki ismi Deneb Al UKAB’dır. UKAB, Peygamber efendimiz Hz.Muhammed’in Sancağıdır. Sancağın üzerindeki Hilal ise Tarık yıldızını temsil etmektedir.

vessellem. Kullanılacak Sancakların Hep beyaz olmasını emretmişti. ancak “UKAB”siyah renkli idi. Bu sancak’ın diğerlerinden başka bir farkı da yünlü bir kumaştan yapılmış olmasıydı.

İslam öncesi Kureyş kabilelerinde kullanılan bu sancak tüm Arapları birleştirici bir öneme sahipti, o dönemdeki tüm kabilelerde İslamiyet’in yayılması safhasında bu sancak altında birleşiyorlardı..

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’ın bu sancak dışında ordusuna ait bir çok sancak daha vardı ama başkomutanlığa özel olan sancak “UKAB”dı İslamiyetin yayılmasında ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın vefatından sonra dört halife bu şerefli emaneti almışlardı.

Resmi kayıtlara göre daha sonra Emevi ve Abbasi halifelerine intikal eden sancak, Moğollar’ın Bağdat’ı işgal etmesiyle Abbasi halifesi tarafından Mısır’a götürüldü. ””UKAB”” Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır’ın fethiyle Sancağı oradan alarak. İstanbul’a ve o tarihten itibaren Peygamber’imiz (s.a.v)’in emaneti olan “”UKAB”” İstanbul’da Topkapı Sarayı müzesinde bulunmaktadır.

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, Lenin ‘e yazdığı mektupta “Tarık yıldızı gibi parlıyoruz.” Demiştir. (Mühürlü Vagon kitabımdan)
Aynı semboller….
Fakat farklı isimler…
Çünkü taşıdıkları yük, bugün için taşınıyor. 
Akrep takımyıldızının sembolü apaçık bir şekilde Salur- Çepni boy tamgasıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’e YENİ TÜRK DEVLETİNİN BAYRAĞI GÖK BAYRAK olarak getirilir. Bizzat kendisi, GÖK BAYRAK’ın sahibi geldiğinde der. Biz Al bayrak yâni Kızıl Tuğ ile şereflendik. Bu yüzden Ay yıldızlı Al bayrak olur bayrağımız…

Sancak konusuna dönelim. 

O bayrak dikilmemiştir.” SİYAH VE DÖRT KÖŞELİDİR” Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra hiç açılmamış olup ancak Hz. Mehdi tarafından açılacaktır….(EL-KAVLU’L MUHTASAR  Fİ ALAMET-İ MEHDİ’Y-İL MUNTAZAR=S.41,42,52,54)’

Bu sancak Peygamber’den önce kim ya da kimler tarafından saklandı, ya da taşındı? Bunu bilmiyoruz.
 
Bu sancak’ın önemli özelliği de Peygamber’in ”VEFATINDAN BU GÜNE KADAR HİÇ AÇILMAMIŞ” Olmasıdır. Tarihi kaynaklara göre Günümüze kadar Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere hiç bir devlet tarafından Peygamber ’in  açılmayan sancağı, götürüldüğü savaşlarda ve törenler de kılıfından dahi çıkarılmamıştır. 1400 yıldır bu şekilde muhafaza edilen sancak açılmayı beklemektedir.” Sancak MEHDİ frekansında olan ve seçilmiş olan kişi tarafından açılır. Bu durumda gelenlerin hepsi bu frekans için taşıyıcı olmuşlardır.

“”KARTAL TAKIM  YILDIZI==UKAB (OKAB)..

Ukab(okab) Arapçada toz-duman  ve” Kartal Takım Yıldızı” anlamına gelir. Kartal takım yıldızının diğer bir ismi de ”””DENEB  EL OKAB””dır.

Unutmayın ki kainattaki bütün gezegenlerin bağlı olduğu bir GÜNEŞ vardır. Bu Güneş’in etrafında dönen her gezegen belli dönemlerde hilal şeklini alırlar. Bu sebepten RESULULLAH Sancakta ki ”SİYAH RENGİ KAİNATI, HİLALİ’DE BÜTÜN KAİNAT İÇERİSİNDEKİ GEZEGENLERİ “”uzay ve  evren””i temsil eder.
 
“”UKAB””‘ın bir manası da “”DUMAN””dır.. Kainat ilk yaratıldığında henüz gezegenler oluşmadan önce duman halinde idi…………………………
 
“””Sonra duman halinde olan göğe yöneldi.Göklere ve yerlere isteyerek veya istemeyerek gelin dedi.Yerler ve gökler isteyerek geldik dediler. ”””FUSSİLET SÜRESİ–11″””
 
Bu gün kainat içerisinde “KARTAL BULUTSUSU””nda UKAB’da yerleri ve gökleri temsil eder.

 Ayrıca.
UKAB DÜNYAMIZ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÜÇ AYRI TAKIM YILDIZININ

(“”KUĞU=CYGNUS””)-
(“”VEGA =LYRAE””)
(“”KARTAL=OKAB””)
 
Yaz aylarında bir araya gelerek “”YAZ ÜÇGENİNİ  OLUŞTURURLAR””” Bu yıldız takımlarının lideri. “””KARTAL=UKAB””” takım yıldızıdır..
 
KUĞU TAKIM YILDIZI MUSEVİLİK DİNİNİ TEMSİL EDER.
.
VEGA TAKIM YILDIZI HRİSTİYANLIK DİNİNİ TEMSİL EDER.

KARTAL(ukab)TAKIM YILDIZI İSLAM DİNİNİ TEMSİL EDER. 

DENEB EL UKAB SAMANYOLUNDAKİ EN PARLAK YILDIZDIR.  Güneşimiz’den kat kat büyüktür. KUR’AN’I KERİM’de Peygamberin sancağı “”UKAB””dan şöyle bahseder…..  

TARIK SURESİ: BİR GÖKLERE YEMİN EDERİM Kİ,TARIK’A YEMİN EDERİM Kİ, İKİ ,TARIK NEDİR BİLİRMİSİN ?

ÜÇ, O PARLAYAN BİR YILDIZ’DIR.

Bu üç ayette bahsedilen TARIK
Tanrı ’ya, Allah’a giden yolu gösteren Sancakta temsil edilmiştir. Ve son seçilmiş geldiğinde hak ile batılı yani Türk ile Türk olmayanı ayıracak; yerlerin ve göklerin sembolü olacaktır.
Kur’an (Hakk 》HAKKI ile Batılı) ayıran sözdür.
(Tarık suresi=13)
 
Onlar bir tuzak kurarlar,
Bende bir tuzak kurarım
(Tarık suresi=15-16)

TÜRK BAYRAĞINDAKİ 
 
AY

Evren(ars ve arş)

YILDIZ

Kürsi’nin(ve Tek Tan-Rı’nın) SİMGESİ
 
Türk Bayrağını Yıldız yukarı gelecek biçimde astığımızda Yıldızın kürsi-nin ve TEK ve TAN-RI.nın simgesi
HİLAL AY,ında  EVREN KÜRE,nin (ars ve arş,ın) simgesi olarak düşünüldüğü açıkça belli olmaktadır.
 
GÖK BAYRAK”TAN-RI,nın göğünün rengini”””.

AL BAYRAK

İse dökülen kanları simgelemektedir.

ADEM VE İDRİS(a.s)’lardan beride gökleri gözlemleyen GÖKÇE BİLGELER ve yolcuları da aynı şekilde düşünüp resmetmişlerdir.
 
Çepni boyu Trabzon ve civarında yaşar .Tarihe mühür vurmuş tüm seçilmiş  Türk hakanları Çepni boyundandır. 
Atatürk, Cengizhan, Timur, Ataman ve tarihe damga vurmuş hakanlar KIPÇAK- ÇEPNİ olup ,Yörük falan değillerdir. YÖRÜK ,devamlı yürüyen Türk demektir, kısaca göç eden Türk demektir.

Kimisi Atatürk’ün Kahramanmaraş, Malatya, Karaman’lı olduğundan bahisle uydurma rivayetler anlatmaktadır. 
Tüm yüce hakanlarımız sadece ve sadece KIPÇAK – ÇEPNİ boyundandır. Aklınızda olsun.
Atatürk, KIPÇAK – KUMAN ,ÇEPNİ’DİR.

#MaviTuğ un kalktığı dört yılda milyonlarca insan tarafından öğrenildi ve bilindi…
Kısaca tanındı…
Bir Yolcu, Ufkun ötesine doğru yoluna devam ediyor…
#Atabey19HHK #Hüseyinhakkıkahveci 

Atatürk Atabey 19 Türk Ocakları Gök Tuğ ‘un taşıyıcısı ve toplanma yeridir.

KARTAL (TKY) << UKAB
UKAB <<  DUMAN
DUMAN << DUHAN (Duha da deniyor)
DUHAN Suresi / 4. AYET
“O Hakkıyla işitendir, Hakkıyla bilendir.”
AYRICA 4 ; AKREP BURCUNUN SAYISIDIR.

#KayalarınOğlu ,bizzat seçilmişin kendisidir. Binlerce yıldır işaretle kayalara kazınmış olan ASİL KAN’DIR.
#BirYolcu #UfkunÖtesi ni görmeli diyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Gören görüyor ve anlatıyor.

Kum saatinde yakında kum kalmayacak. Ve süreç sertleşecek.

2018’den 2022’ye yaşanılanlara bir göz atın ,daha iyi anlayacaksınız.

Her doğum sancılıdır.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …