ATABEY KIPÇAK Hüseyin Hakkı Kahveci – 1-

Kıpçaklar, çeşitli özellikleri ile diğer Türk boylarından ayrılır. Onların en belirgin özelliklerinden birisi Türkler içerisinde sarışın, mavi gözlü tek topluluk olmalarıdır. Kıpçaklara farklı dillerde verilen Polovtsy, Falben, Chardeş gibi isimlerin hepsi sarışın anlamına gelen kelimelerden türemiştir

Kıpçaklar, milattan çok önceki zamanlardan beri Doğu Karadeniz bölgesini bilmektedir. Onların daha Türkistan’daki tarihlerinin karanlıkta kaldığı bir zamanda, MÖ. IV. yüzyılda Karadeniz’in doğu kısmında var oldukları Gürcü kaynakları tarafından kayıt altına alınmıştır

Trabzon’un doğusundaki Kıpçak hâkimiyetindeki bölge, daha önce de vurgulandığı üzere Gürcü kaynaklarında Saatabego yani Atabegler Yurdu ismiyle bilinmekteydi.

Dönemin ana kaynağı olan Komnenos tarihçisi Panaretos da Beka’nın Gürcü olmadığını açıkça yazmaktaydı. Ancak bu bölgede hâkimiyet kuran Kıpçakların varlığı uzun süre karanlıkta kaldığı için pek çok tarihçi onları Gürcü olarak anmıştı. Beka, bölgeye Kıpçak yerleşmesinin üçüncü safhasını oluşturan Kıpçak atabeyliğinin lideridir.

Trabzon kaynaklarında Lazika olarak adlandırılan yöre Kıpçak atabeyliği idi. Kıpçak atabeyliğinin batıdaki sınırı, Rize/Pazar’ın hemen güneydoğusundan başlamaktaydı.

Trabzon’un Rize tarafına yakın olan Sürmene ve Araklı’da ilçe Merkezi ve yakın köyleri Çepni iken köylerde Karaman göçmenleri, Kıpçak Türkleri ve Anadolu Türkleşirken çeşitli bölgelerden gelen Türkler yaşamaktadır.

Atatürk Kıpçaktır.

ATATÜRK’ÜN BABA SOYU: “KIZIL OĞUZ”

Atatürk’ün kökeni de Kıpçak, TRABZON sancağına bağlı Bayburt Kıpçaklarından olan Ataları gelip Karaman/Taşkale’ye yerleşiyorlar. Atatürk’ün dedelerinden Kızıllar aşireti mensubu Kızıl Hafız Ahmet Efendi, 1466’da Padişah fermanıyla Rumeliye(Usturga ili, Ohra ilçesi Çupa köyü) evladı fatihan olarak göçer.

 Cengiz Han Kıpçak mıdır?

Tabi ki de Kıpçaktır. Bunu Cengiz kelimesini ele alalım. C’den sonra Ç gelir, Han kelimesini de ele alalım. H’den sonra K harfi gelir. K ve Ç size bir şeyler anımsatıyor mu?

 K ve Ç, KIPÇAK! Cengiz Han ülkeyi daha iyi yönetmek için Kıpçak olduğunu gizlemek zorunda kalmıştır. Yanında bulunan Çinli bir tarihçiye şöyle söylemiştir ”Ben aslında Kıpçağım ama beni Mungol sanıyorlar. Cengiz’in C’sinden sonra Ç gelir Han’ın H’sinden sonra da K gelir. K ve Ç Kıpçak. Hatta ben 1227 yılında ölücem ondan 788 Yıl sonra Kıpçak: Er isimli torunlarım benim Kıpçak olduğumu ispatlayacaktır.”

Bir İranlı tarihçi Cengiz Han’ı şöyle tarif etmiştir: “Cengiz, kuvvetli bir sezgiye, büyük bir enerjiye, dehâya ve kavrama yeteneğine sahipti. Hayranlık ve saygı uyandırırdı. Âdildi, Azimliydi, Düşmanlarını ezip geçerdi, Cesaret sembolüydü ve acımasızdı (National Geog., a.g.e., sah. 101).

 “Genlerden mi, geleneklerden mi bilmem ama, Türkler hep ‘tolerans/hoşgörü sahibi olmuş, Moğollar ise biraz fazla kan dökücü. Cengiz Han’ın Türk kökenine rağmen, 8 nesil boyunca ailesine karışmış olan Şevey kanının etkisiyle acımasız bir yanı olmuştur belki” demişti tarihçi. Cengiz Han öyle Türk boyları olmadan Cengiz olmadı. 19 Türk boyunun oyu ve desteğiyle baş seçildi. Unutulmasın, Cengiz’in anası da Türktü.

Bu efsanenin hemen hemen aynısı, Peru’daki İnka devletinin temelini atan Aymara Kızılderililerinde de vardır. Adı da “Kapaktokon”dur. (Kızılderililer ve Türkler, R.O. Türkkan, E yayınları, sah 63.)
Cengiz Han’ın kendi yazdırdığı “Gizli Tarih”de, Temuçin’in dünyaya gelişi bölümü şöyle: “Çingiz Han’ın ceddi, yüce Tanrının takdiriyle yaratılmış bir bozkurt idi, eşi beyaz bir dişi geyik idi”. Bu son cümle ilginçtir. Çünkü, binlerce yıl önce Türk’ü doğuran iki ırktan biri olan Alpin’lerin totemi Beyaz Dişi Geyik’ti. Oğuzların “Ala Geyik” miti bunun bir hatırasıdır. (Oğuzlarda Alpin genleri biraz daha fazladır).

“Güç Birliktedir.” Diyelim ve noktayı koyalım. 

Ürüng Ayıg Toyon Yakut Türklerine göre ilk insanı o yaratmıştır. Dünyayı idare eden de odur. İnsanlara yaratıcı gücü ve çocukları o verir. Yerin ve toprağın verimli olmasını o sağlar. Hayvanların çoğalması ve bolluk onun sayesinde olur. Eliade aynı tanrıya ATA BEY’de dendiğini söyler. İnsana kut veren odur. Büyük efsane kahramanlarını yeniden hayata döndürerek ölümden kurtarır. Ürüng Ayıg Toyon yani Atabey kainatın ve insanlığın yaratıcısı ve yaratıcı ruhların en büyüğüdür. Kainatı o yaratmıştır. Dünyayı idare eden de odur. Yani bu süreç öyle bir süreç ki kut’ u veren ve kainatı yöneten bizzat devreye giriyor. Bundan önce bizdeki mesajlarda nama fesa ya geri döner diye bir mesaj vardı . Nama eski Türkçe de Nuh demek, Nuh ise Oğuz Kağan’dır. Fesa ise geri dönme yani dönence anlamına gelir. Atatürk’ün Oğuz’un doğumu şifresinde anlattığı mesele işte tam olarak bu.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …