Ata Türkler!

“Adem Peygambere yaradan tarafından iletilen mesajlar, vahiyler ya da Ayetler Türkçedir.
Bunu nereden biliyoruz, Türkçenin MATEMATİK dil olduğunu öğrendiğimizden, dünyada başka hiç bir dilde böyle bir özellik olmadığından, bir insan ırkının “nea-derta”l olsun “homo eractus” olsun “homo sapiens” olsun hiç bir insan, iletişim kurabilmek için aralarında nasıl konuşacaklarını bilemezler, hayvanların dünyasında iletişim Tanrısal olarak ilk oluşumlarından itibaren mevcuttur.”

Kaşgarlı Mahmud, Araplara Türkçe öğretmek için yazdığı kendi eşsiz eseri Divan-ı Lügat’t-Türk’ün ön sözünden kendi ağzından

“…Ben, Hüseyin oğlu Mahmud diyorum ki: Tanrı’nın devlet güneşini Türk burçlarında doğurmuş olduğunu ve onların uçsuz bucaksız mülkleri üzerinde güneşin hiç batmadığını gördüm.
Onlara ‘Türk’ adını Tanrı’nın kendisi verdi.

Tanrı dünya milletlerinin idare dizginlerini onlara verdi ve zamanımızın hükümdarlarını hep onlardan seçti.

Onları üstün kıldı. İnsanların mutluluğu için onları sebep yarattı ve doğrulukta onlara her zaman yardımcı oldu.

Türklerin oklarından korunmak isteyenler onlara düşman değil dost olsun.

Onlarla dost olmanın en iyi yolu onların diliyle konuşmaktır. Türkler onların diline sığınanları kendilerinden sayarlar.

Tanrı’ya şükürler olsun ki Türk’üm! Türkçe’yi en iyi konuşan, en iyi anlatan, en doğru anlayan Türklerdenim.” Der.

Buda yeni uyarım!

Herkes ya ADAM ya da MAHLÜK olarak neyse kendisini tespit etsin.

“Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli’yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yaradan İLK İNSANI TÜRK OLARAK YARATMIŞTIR.

TENGRİ TÜRK’TÜR.

TÜRK GELDİ…

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …