Türkiye’de Derin Devlet Var mı?-2

İngiliz emperyalizminin keşif gücü şirketler.

Yani istihbaratı şirketler üzerinden topluyor ve böylece kendilerini maskeliyorlar. Adı yabancı yatırım. Bu aslında hareket kabiliyeti sağlıyor.

İngilizler REPTİL GENİ taşırlar.

Türkiye’de faaliyet gösteren İngiliz firmalarının sayısı yaklaşık 3 bin 750 civarında.

Bunun yanında ARAP sermayesi hikayesi ile , pasaport ve gayri menkul satışı ile İngiltere, İsrail, ABD ajanlarının cirit attığı bir ülkeyiz.

İngiltere firma sayısı açısından Türkiye’de en fazla firmaya sahip ikinci ülke konumunda.

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında ikili Kültür anlaşması ile T.C. İçişleri Bakanlığı’na tabi olarak 1951 yılında kurulan Türk-İngiliz Kültür Derneği / The Turco-British Association (TBA).

2017’de Türkiye’deki İngiliz firma sayısı 3.000 olmuştu. İngiliz şirketleri neden bu kadar fazla?

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odasının faaliyetleri İngilizler günümüzde Ankara’yı Berlin, Moskova, Paris, Roma ve Washington yörüngesinden çıkarıp Londra Pekin hattına oturtmak istiyorlar.

Projeleri Anglo Türkistan İmparatorluğunun taşlarını döşemek amaçlı kurgulanan Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı -EECAN. Proje sorumlusu kuruluş, İstanbul’daki İngiltere Uluslararası Ticaret Ajansı (DIT). Bu projenin bir de sağlık ayağı var. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmekte olan “Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı”nın dahil olduğu Orta Asya ve Doğu Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı/ Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance-CAESAR. Her ne ise…

Şubat 2020’de Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Christopher William James Gaunt bu Anglo Türkistan İmparatorluğu hakkında önemli bilgi vermiş; “Türkiye ve İstanbul, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı içerisinde yer alan 14 ülkenin merkezi olacak. Türk şirketleri ile İngiliz şirketlerin bu 14 ülkeye erişmesini sağlamak için çalışacağız.” demişti.
Christopher William James Gaunt, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlü hale geldiğini gördüğünü belirterek, Ankara’daki diplomatik ekipleri, İstanbul’daki İngiltere Uluslararası Ticaret Ajansı (DIT) ekipleri, Türkiye’nin Ticaret Bakanlığı ve ilgili bakanlarla Brexit’in ardından “kusursuz bir geçişin” sağlanması için çalıştıklarını söylüyor.

Adam, İngiltere Kralı III. Henry’nin oğlu Gauntlu John tarafından kurulmuş, Plantagenet Hanedanı’nın alt kolu, Lancaster Hanedanına mensup. Bizdeki tabirle saraylı. Aile, çok geniş bir coğrafyada yaşıyor. ABD, İngiltere, Türkiye, Yeni Zelanda ve Güney Afrika’da. Chris Gaunt, OBE İngiltere’deki Leeds Üniversitesi Modern Tarih diplomasıyla mezun oldu. Kariyerine 1973’te Whitbread Brewery Group’un Şarap ve İçki bölümünde başladı. 1992’de Coopers ve Lybrand’de danışman olarak Hırvatistan’da uluslararası kariyerini sürdürdü.

Londra Masasının Türk aktörleri

Türk kamuoyunda Exeter Üniversitesi’nde mezun olanların İngiliz çıkarlarına hizmet ettiğine dair bir kanaat olduğu söylenebilir.

Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe’ nin, 1976-1978 yılları arasında Milli Kültür Vakfı’nın bursuyla İngiltere’nin güneybatısında yer alan Exeter kentinde bulunan Exeter Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda günümüz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İngiltere de bulunuyordu.

Londra Masasına bağlı sahte Türk Derin Devletinin her zümreden her meslekten üst düzey mensupları var. Asker, polis, istihbaratçı, siyasi, akademisyen, gazeteci, yazar, Hacı, Hoca ve Şeyhler…

Kraliçe’nin etekleri altına gizlenen İngiliz Şiası, İngiliz Sünniliği İngiliz Sufiliği, İngiliz Siyasal İslamcılığı ve İngiliz Solculuğu ile İngiliz Turancılığı daha ne tür bir ensest ilişki içinde varın siz takdir edin.

İslam’a, fitne tohumu ekenlerin ayak izinden yürüyen İngiliz oryantalistler, İslam kardeşliğini üç ana akımla etkisizleştirdiler.

İlki bizim saf salakların “İmamı Rabbani” diye yere göğe sığdıramadıkları Müceddilik Hareketi. Ki bu şahıs, Müslüman’ı Müslüman’a düşman etmek konusundaki genel tavrı Hindistan’ı işgal eden İngilizler’in (British East India Company) sömürgeleştirme politikalarına hizmet etmiştir.

Rabbani, yaşadığı dönemde putperest Hinduların, İslam’la tanışmaları için hiçbir çalışma ve gayrete girmezken, “Sufilik” kisvesi altında, Şiiler hakkında verdiği fetvalarla ve yazdığı eserlerle Sünni Müslümanları, Şiilere karşı kışkırtmıştı.
Yine bu ekolden gelen ve Türkiye’deki Nakşibendi şubelerinin silsilesinde yer alan Nakşi Şeyhi Halid Bağdadi’nin de hakkında “İngiliz casusu” olduğuna dair kuvvetli rivayetler bulunuyor.

Türkiye’de cemaatler ve “İngiliz İslamcılığı”nın tarihi kodlarını çözmek için, ülkemize dal-budak salmış, İngilizler’in sömürgesi Hindistan kökenli tarikat hiyerarşisi anlaşılmadan özellikle İngilizler’in “espiyonaj/casusluk faaliyeti” anlaşılamaz.

İngiliz istihbaratının faaliyetinin sadece Arabistan ile sınırlı olmadığı ortada. Hindistan Müslümanları üzerinden Orta Asya ve Osmanlı İmparatorluğu’na nüfuz edebilmek için sözde dini cemaatler, özellikle sufizm ve tarikatlarla, İslam dünyasında faaliyet göstermediler mi?

Dolayısıyla yabancı istihbarat servislerinin espiyonaj faaliyetlerine karşı koyma çalışmaları/ Kontrespiyonaj’da -Karşı İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma- başarılı olunmak isteniyorsa bu yerden mantar gibi çıkan, din adı altında sapkınlıkları meşrulaştıran yapılar tasfiye edilmeli.

Günümüzde “Erenköy Cemaati” veya “Altınolukçular” olarak tanınan tarikatın silsilesinde yer alan Erbilli Esat Efendi’nin İngilizlerle teması, bu nedenle ibret verici.

Erbilli Esat Efendi’nin İngilizlerle irtibatını İngiliz Muhipleri Cemiyeti kurucusu ve İngiliz ajanı, 1880 İstanbul doğumlu Sait Molla sağlıyordu ve onunla İstanbul bürokrasisinden tanışıyordu.

Bazı kaynaklarda Erbilli Şeyh Esat’ın İngiliz Muhibleri Cemiyeti üyesi olduğu belirtilir. Ancak kurucu üyeliği konusunda net bir bilgi yoktur. Cemiyette görev alan ve cemiyetle irtibatlı birçok dostu olduğu da gerçektir.

Müritleri içerisinde bazılarının, adı geçen cemiyetle aktif ilişki içinde olmaları onu da Cumhuriyet karşıtı hedefe dönüştürmüş olmalı.

Örneğin Menemen eski Belediye Başkanı Şeyh Sükûti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesiydi. Nakşibendi tarikatı lideri Erbilli Şeyh Esat’ın müridiydi.

Şeyh Sükûti de Türkiye’den kaçtı. Manisa Mutasarrıfı Hüsnüyadis ile 1925 yılında Yunanistan’da yolları kesişti.
Yunan işgal döneminin Menemen Belediye Başkanı Şeyh Sükuti ise Menemen’e 1901 yılında başçavuş olarak gelmiş, kendisini “Sükuti”, “Şamlı Sükuti” ve “Süleyman Sırrı” olarak tanıtmıştı.

İngiliz Muhipleri Cemiyet üyesi ve İstanbul Erenköy Şevki Paşa Köşkü’nde ikamet eden Nakşibendi tarikatı lideri Erbilli Şeyh Esat’ın müridiydi.

Şeyh Esat, “Menemen olaylarının tertipçisi” olarak idama mahkûm edilir ama yaşı 65’ten büyük olduğundan Erbilli Esat’ın cezası 24 yıla indirilir. Şeyh Esat, üre hastasıydı, hastaneye kaldırılmıştı. Cezası onaylanmadan önce 3-4 Mart 1931 gecesi hastanede vefat etti.

Nakşi Şeyhi Erbilli Esad, “İngilizler tekkelere karışmıyor” demişti! Ölümünden önce Erbilli Nakşi Şeyhi Esat “Hilafet komitesiyle alakasına dair bir itiraf hazırladığını, bu münasebet ile İngiliz casus Lawrence ile münasebetleri bulunduğuna” ilişkin açıklamasını Askeri Mahkeme Başkanı General Mustafa Muğlalı ile paylaşmıştı.

Askeri Mahkeme Başkanı General Mustafa Muğlalı, Şeyh Esat’ın yurt dışı bağlantısı ile ilgili olarak şunları söylemişti: “Şeyh Esat, hilafet komitesiyle alakasına dair bir itirafname hazırlıyordu. Bu münasebetle İngiliz casusu Lawrence ile münasebette bulunduğunu da doğrulamaktaydı. Fakat hastalığı bunu yazıp bitirmesine mani oldu.”

Menemen hadisesinde yargılandığı sırada Erbil’de bulunduğu dönemde İngilizlerle irtibatı sorulmuş, İngilizlerin tekkelere karışmadığını, yalnız kendi menfaatini (esas) aldıklarını söylemişti.

Bu konuda Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’nun, merhumu aklamak için Sultan Abdulhamid’in, Erbil’e Irak’a İngilizler’in petrol oyunuyla mücadele etmek üzere gönderdiği gibi mesnetsiz yorumları söz konusu.

Müslüman olmayan Danimarkalı Parapsikolog Carl Vett’i Avrupa’ya “Kelami Dergâhı”nın halifesi olarak atayan Erbilli Esat Efendi’nin yolundan gidenler günümüzde Türkiye’nin para trafiğini kontrol ettikleri gibi, özel okulları, dergileri, turizm şirketleri aracılığıyla da bürokraside çok önemli konumdalar. Bu konuda Siyasal İslamcıların en önemli müttefikleri arasındadırlar.

Osmanlı’nın son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ülkede patlak veren isyanların, Nakşibendi tarikatı kollarınca gerçekleştirilmesi ve bunların İngiliz istihbaratı ile ilişkileri malûm.

Modern Türkiye’nin İslamcıları ve İngiltere!

“Ümmet sevdalısı bir düşünür…

-Ak Saçlı Bilge- Alınıp satılamayan, hüviyeti mezata konulamayan adam!” klişesiyle Atasoy Müftüoğlu’nu İslamcı kuşak çok yakından tanır.

“Bireysel dindarlığa ikna edildik. Milli dindarlığa ikna edildik. Ulus dindarlığına ikna edildik!..” çıkışı meşhurdur.
Oğlu Yusuf Said Müftüoğlu’nun da “MGK bildirgesinin benim zaviyemden özeti; “Ein volk, ein Reich, ein Führer…” Trajik olan, Kürt sorununda ‘Führer’liğin TSK’ya geçmiş olması…” diye çıkışı da babasından geri kalmaz.

Atasoy Müftüoğlu’nun “Vakti Kuşanmak” kitabı, bir zamanlar en çok satanlar listesindeydi. Diğer kitapları da öyle. Kadir Mısıroğlu, Sadık Albayrak gibi o da Trabzonlu. 1942 Trabzon, Çaykara doğumlu.

İNGİLTERE’NİN 2012 ‘YE kadar Ankara Büyükelçisi olan Richard MOORE, Çok iyi Türkçe konuşur. Hulusi Akar’ın eğitim aldığı Askeri Kraliyet akademisi İngiltere.

Erdoğan’ın akıl hocası olduğu söyleniyordu. Türkiye sonrası , OSMANLI’YI parçalama planlarının yapılıp hayata geçtiği CHEATHAM HOUSE STRATEJİ merkezine başkan oldu.

Peki, şimdi ne yapıyor?

İngiliz İstihbarat teşkilatı MI 6 ‘İN başkanı .

Tesasüf mü? Neo Osmanlıcılık oyunları ve Atatürk düşmanlığı ile beraber son dönemde bir çok adamı alana saldıkları ortada.

Bugünlük bu kadar?

Özellikle BJK Futbol takımı üzerinde etkilidirler. İnönü Stadının adını sildirmeyi başarmışlardır. SAHTELER eliyle DEVLET partiler üzerinden ele geçiriliyor ve istedikleri her şey yapılıyor. Ve birileri DERİN DEVLET olarak ,KRALİÇE adına devamlı Türk’e operasyon çekiyor.

ÇERKEZ KÖKLÜ siyasete sürmüş oldukları adamlar iyi kuklalarıdır. Kürt’ler vazgeçilmez piyonlarıdır. Gürcü, Rum, Ermeni, Süryani ve tanı olarak SATILIK TÜRK’LER ellerinde mevcuttur. Ve çok kullanışlıdır. Vatandaş ise bir haber okumadığı ya da okuduğunu anlamadığı için meydan onlara kalmıştır. Atatürk ağızlarından düşmez mesela , ama İNGİLİZ HİLAFETİ için yalan uydurmaktan çekinmezler.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …