Sahipkıran

Mehdi isminin Lakap olduğu, gökyüzünden falan inmeyeceğini söylemiştim. Bir önder olacağından bahisle Atatürk’ün bunu bildiğini söylemiştim. Mehdî’nin ortaya çıkışı harikulade bir şekilde olmayacaktır. O normal insanlar gibi anne-babadan doğacak ve büyüyüp gelişecektir.
Frekans!!!

Mustafa Kemal Atatürk 1935’te,yer DOLMABAHÇE sarayında!

“Bir adam gelecek. Hepimizin özelliklerini almış. Öğrenme ve öğretme kabiliyeti en üst seviyede .Onu bulup, ona doğru yolu göstermelisiniz. Düşman güçlü ve onu bulduktan sonra korumalısınız.” Dünyayı karanlık günlerin beklediği önümüzde ki yüzyılda eğer ki seçilmiş olan kendini inkar etmezse çok büyük bir lider olacak. Bilmeden yoluna girerse daha başarılı olacaktır.” Görünürlük ve bilinirlik olarak Teşkilatı Mahsusa 1900’lü yıllarda biliniyordu. Düşmanla mücadele edebilecek güçte olmayan Teşkilatı Mahsusa ile düşmana karşı koymak bugün için imkansız.”
Ahmet Esat Tomruk’a emridir.

” -Saatler zamanı ölçer ama.
+ Hayır, saatler kendilerini ölçer. Bir saatin referansı, yine başka bir saattir..”

The man from earth (2007)!!!

MEHDİ frekansına sahip seçilmiş Türkiye’den çıkacaktır. Peygamber (sav)’in bir hadisinde Hz. Mehdi’nin Türkiye’den çıkacağı ve mücadelesinin sonuna kadar da buradan ayrılmayacağı bildirilmiştir. Mehdi Rum’dan, TÜRK’LERDEN (çünkü, eskiden Türkiye’ye “Diyar-ı Rum” deniliyordu.) Frekans Gök-Tengri ile bağlantılı olup, her şey anlatıldığı gibi değildir.
Ayrılmayacaktır..” (İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen)

Mehdi büyük bir şehirde ortaya çıkacak.! Bu sözde alimlerin dediği gibi Mekke ya da Medine değildir. Türkiye topraklarında Büyükşehir’dir. Bir başka hadiste ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın büyük bir şehirden çıkacağı haber verilmiştir: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hz. Mehdi (a.s.), MEDİNE’DEN (BÜYÜK BİR ŞEHİRDEN) çıkacak ve Mekke’ye gelecek…” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu! Burada şifrelenmiş olan Mekke ve Medine …

Ankara ve İstanbul’dur. Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar.)

“Medine” kelimesinin sözlük anlamı ‘büyük şehir’dir. Peygamberin (s.a.v.)’in bildirdiğine göre Hz. Mehdi (a.s.), Medine’de yani büyük bir şehirde zuhur edecektir. MEHDİ frekansına sahip seçilmiş ‘Kara Köyü’nden çıkacaktır. Bu KARA köyü neresidir. Köy kelimesinin Oğuz Türkçesi kent manasına gelir. Kent Anadolu’da şehirlere denilir. Aslı köy demektir.

ANA KARA
ANKA – RA
ANKH – RA
AN KARA’DAN çıkacaktır.
Kati ve kesindir.

ANKA – RA bu yüzden Atatürk tarafından başkent yapılmıştır. Ana Kara ‘dan çıkacak olan , Türk ‘e göre Oğuz Oğlu seçilmiş, Göktürk frekansına sahip, Müslümanlara göre Mehdi lakaplı kişi aynı kişidir.

AN KARA ‘DAN
DİK MEN ‘DEN
İLK ER’DEN

Dikmen eski köy ismidir. Oğuz Han’ın Demir Han soyundan , Köy ya da Mezra ya da site ismi Demirci Olan yerden çıkacaktır. Bu bilgiler kesin çözümlemelerdir.

ANKA – RA
AN – KARA
ANKARA şehir ismimin nasıl şifrelendiği ortada.

Başkent, Cumhuriyetin ve Kurt Ulus savaşının yönetildiği şehir AN KARA ! Peygamberimiz’den rivayet edilen diğer bir hadiste Mehdi’nın doğum yeri olarak “Kara” denilen bir bölgeye de işaret edilmiştir:
“MEHDİ ’NIN KARA KÖYÜNDEN ÇIKACAĞI SÖYLENMİŞTİR.” (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc ül Mehdi, s. 69)(Karadeniz olabilir mi ya da Karabük ?)

KARA DENIZ Bölgesi olduğu konusunda şüphe götürmez. Karabük ise Demir’e hükmedilen yer. Karabük Demir Çelik, Atatürk tarafından kurulmuştur. Tesadüf değildir. Karabük bu süreçte önemli yer oynamaktadır. Bunu zamanla anlayacak insanlar. Nostradamus ise Kuzeyden çıkacak der.

MEHDİ frekansına sahip kişi evde doğmuştur. Rivayetlerde, Mehdi’nin doğumunun gizli olacağı; doğumunun evde gerçekleşeceği ve Karadeniz’de köyde doğacağı açıktır. Atatürk vasiyetine Vasisine, kendisinden sonra gelecek olan seçilmiş Trabzon’luya Trabzon’da 1937’de yazmıştır. Sadece bununla değil,

Besmele 19 ‘dur. Kesin ve net bilgilerdir. Frekans aktiftir. Yerdekiler bunu engelleyememektedir. Birinci 19 süreci 1919! İkinci 19 süreci 2019 beyanım ortadadır. Dönence ve döngüler önümüzdedir. Sağ El avuç içine doğru mühür mevcuttur. Bu seçilmişlerde olan bir işarettir ve herkeste olmaz. Mercimek tanesi büyüklüğünde aynı şekilde, Sağ üst dudak ve yüz arasında yine nübüvvet mührü vardır. Doğumunda 19 vardır. İsminde 19 vardır. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi O ‘da 19 kodludur.

Rebiülevvel 2020 yılında, 18 Ekim 2020 tarihinde başladı 19 Kasım 2020 tarihinde bitti.
Bu bilgilerin çözümlemesi tarafımdan yapılmıştır. Ayrıca, Peygamber, Mehdi frekansına sahip olan kişinin SAHİPKIRAN olacağını belirtir. Bunun yanında İSA metinlerinde ” Başlangıç benim, bitiş benim” der. Peygamber başlangıcı Zülkarneyn-Oğuz Ata ile beyan eder. Sonuncunun SAHIPKIRAN olacağını söyler. O halde Zülkarneyn Oğuz Oğlu, SAHİPKIRAN Mehdi frekansına sahiptir.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Atatürk’ün Bestelettiği İlk Türk Operası Özsoy’daki Önemli Mesajlar

Ulu Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat yazdığı satırları içeren Özsoy operasını bilir misiniz? Özsoy …