Ocak Demek Ne Demek?

1- Atabey19 Ocakları’nın Ruhaniyeti ve Mana’ya göre neden kurduk?

Bu dönemin NUH gemisi AtatürkAtabey19TürkOcakları
Mana ve Madde, Son OCAK ATABEY19 OCAĞI…
Türk Şaman Astrolojisinde Jüpiter’e TENNİR, Satürn’e ise KERAM denir. İkisinin birleşip aynı anda görünmesi Tennir.

2- Aydınlanma ateş enerjisi keram ise kerametin kökeni ve “REFLEKS İLE UYANIŞ” (EY TÜRK! TİTRE VE KENDİNE DÖN!) demektir. Yani kova çağı, Aydınlığa uyanış, YENİ DEVLET DÜZENİNE GEÇİŞ, ADALET ve YÜKSELİŞTİR VE FARET TENNUR..
11. Sure, HUD SURESİ ( Hüd Hüd kuşu), 40.Ayet

3- 40-41-42- Ta ki emrimiz geldi ve TENNUR FEVERAN ETTİ. Yani bu gayeye gelinceye kadar NUH gemisinin yapımına devam ediyordu. Kavmi de kendisiyle alay ediyordu. O vakit yükle dedik ona…
TENNUR: Lügatte kapalı bir OCAK, bir fırındır ki, dilimizde “tandır” olarak kullanılır.

4- Leys demiştir ki; “tennur” genellikle bütün dillere gelmiş olan bir kelimedir. Bir benzeri de “tennar” teleffuzudur. Ezheri de demiştir ki; “Bu gösterir ki, isim bazen A’cemi olur, Arap onu Arapçalaştırır da sonra Arapça olur. Ve buna delil aslı tennar olmasıdır.

5- Bundan önce ARAPÇA’DA “TENNUR”, BİLİNEN BİR ŞEY DEĞİLDİR. Bunun benzeri başka dillerden Arapça’ya geçmiş olan dîbâc, dinar, sündüs, istebrak gibi kelimelerdir. Arap bunları konuşmaya başlayınca artık Arapça olmuşlardır.” (Yani, “tennur” kelimesi etimolojik köken olarak Arapça değildir!

6- Başka bir dilden Arapçaya geçmiştir: GÜNEŞ DİLİ TÜRKÇE’mizde aydınlanma ve ateş anlamına gelen TENNİR kelimesidir kökeni.) “Feveran kelimesi de biliniyor ki, kuvvet ve şiddetle kaynamak ve fışkırmaktır.

7- Şimdi biz gemiden söz edilirken tam ocak feveran ettiği sırada yük emri verildiğini işittiğimiz zaman o geminin hareket etmeye hazır bir vapur olduğunu anlamakta hiç tereddüt etmeyiz. Lakin vapuru görmemiş olanlar bunu anlayamazlar ve “Acaba bu ocağın feveranı da ne demektir? Bu olsa olsa bir işaret olacaktır.” diye düşünmekte mazur olurlar.” diye geçer tefsirlerde.. 

8- Hangi tefsirlerde? Nuh’un Gemisini buharlı vapur olarak yorumlayan tefsirlerde..
Ocak feveran etti…

Müfessirlerin çoğu, “tennur”un gerçekten bir OCAK anlamına geldiğinde görüş birliği içindedir. (OCAK..) Ancak kimisi NUH’A MAHSUS BİR TENNUR idi demiş, bir çoğu da ekmek pişirilen bir fırın idi demişler.

9- Kimi Âdem’den kalma idi, kimi de Hz. Nuh’un zevcesinin ekmek pişirdiği bir tandır idi, demiş. Kimi taştan idi, kimi Kûfe tarafında idi demiş ve hatta Hz. Ali’den Kûfe mescidinin yerinde idi diye bir söz de nakledilmiştir.

10-Kimi Şam diyarında “Ayn-i Verdan” denilen mevkide, kimi de Hint diyarında idi demişler. Ve bütün bunlar, feveranı suyun kazanda kaynar gibi fırından kaynayıp fışkırmasıyla izah etmişlerdir. Böyle bir feveran âyette niçin geminin inşasına bir sonuç ve yüklenmesi emrine bir şart ve başlangıç olarak gösterilmiş? 

11- Bunun çeşitli açılardan yorumuna gelince de, Allah Teâlâ, bunu Hz. Nuh’a TUFANIN BAŞLAYACAĞINA BİR ALÂMET olmak üzere tayin buyurup önce haber vermiş ve böylece bu alâmet ve mucize zuhur ettiği vakit yüklemek emrini vermiş demişler.

12-Fakat bir kısım müfessirler, bu izahı kabul edilebilir bulmamışlar ve başka mânâlar vermişlerdir…
Öyle idi, böyle idi.. Rivayet, rivayet. Fırın, ateş,..

‘Tennurun feveran etmesi’nin ne anlama geldiğine dair, tefsircilerin yorumları özetle: ateş püskürdü, sular fışkırdı, iş kızıştı,

13-Şiddetlendi.Hz Ali’nin bu cümleyi tefsirinde ise geçen yorum şudur:

Farettennur”, ŞAFAK ATTI, TAN YERİ AĞARDI, sabah oldu mânâsına gelir. ŞAFAK ATINCA NE OLUR? GÜNEŞ DOĞAR! UYANIRIZ.. SELAM OLSUN NUH’UN GEMİSİ OLAN OCAKLARA GELİP UYANANLARA…

14-TÜRKLÜĞÜNÜ BİLİP ÖZÜNE DÖNENLERE…
GÜNEŞ MEDENİYETİNİ KURACAK OLANLARA!
Ne Mutlu  Türk’üm Diyene!
“Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla (gelişmesiyle) atinin (geleceğin) yüksek medeniyet ufkundan YENİ BİR GÜNEŞ gibi doğacaktır.”

15- Ve.. Devamı:
“Bu söylediklerim HAKİKAT olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten (insanlıktan) dileğim şudur: BENİ HATIRLAYINIZ”
Mustafa Kemâl ATATÜRK

16- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hikmet Bayur’un “Bir veda hissi var, Paşam bu kısmı koymayalım” demesi üzerine “Peki, ama sonradan nadim (pişman) olmayasın.” diyerek üstünü çizdiğin bu bölümle beraber okuruz sözünü Atam, Okur ve başımızın üstüne tac ederiz. Ve Atatürk’ü Türkiye’de tekrar HATIRLATAN biziz. Bunu herkes bilir ve söyler.

17-TÜM ATALARIMIZI hatırlattım.

Biz Atatürk’üz , Ata Türk devlet algoritmasını savunuyoruz. “Her sözün emirdir.” dedik ve Atatürk’ten Son Emir kitabını yazdım.

18-Kali Yuga. Hint Zaman Anlayışı’nda maddi ve manevi yozlaşmanın doruğa çıktığı zaman dilimidir. Gecenin en karanlık anı: Kali Yuga. En karanlık andan sonrası: şafak söker, tan ağarır. Tennur.. Kali Yuga döneminde beklenen (Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olan kurtarıcı diyelim.) Kalkin. Kali Kalkin. Hint mitolojisinde En son ve en büyük olan..

19-Kalkancı Çak: Tüm zamanların en kötü ve karanlık dönemi (Türk – Telengit mitolojisinde Beklenen: Mangdışire.. “Çepni” adı Kırgızca’da “kalkan” demektir. Çepni – Türkçe anlamı: Cesur. Nerede düşman görse, durmayıp savaşan…

20-Oğuz’un 16. torunu (16..61..19).. Ongunu: Sungur – Umay (Huma kuşu.. Devlet kuşu.) Bu Gök Tuğ’un toplamıdır.

Huma demek: H!

Çep: duvar, çit, parmaklık..

SET, Zülkarneyn seddine işaret…

Ne demiştim? Oğuz benim .Biz Atatürk ‘üz …

21-Ne demiştim? ATA TÜRK seddini yeniden inşa edeceğiz…

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Atatürk’ün Bestelettiği İlk Türk Operası Özsoy’daki Önemli Mesajlar

Ulu Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat yazdığı satırları içeren Özsoy operasını bilir misiniz? Özsoy …