Abdülhamid Döneminde Filistin’de Kurulan Yahudi Kolonileri ve Rothschild’e Satılan Araziler

Osmanlı,1869’den itibaren yabancılara toprak satın alma izni verdi. Böylece yabancılar İzmir, İstanbul, Kudüs gibi büyük kentlerde büyük mülkler edinmeye başladılar.

II. Abdülhamid de yabancılara toprak sattı. Önce 1878’de -yıllık 22 bin 936 kese altın karşılığında- Kıbrıs’ı İngiltere’ye bırakması dışında -aksi iddialara rağmen-Yahudilere çok ciddi miktarda toprak sattı.

Abdülhamid döneminde Edmond James de Rothschild, Rusya’dan gelen Yahudiler için Osmanlı’dan toprak satın almaya başladı. Öyle ki 1881 de Filistin’de sadece 24 bin Yahudi vardı,30 yıl içerisinde bu rakam 85 bine çıkacaktı. Rothschild Ailesi, çeşitli yollarla 1882’den itibaren Filistin’de yaklaşık 500 bin dönüm arazi satın aldı.

Abdülhamit kâğıt üzerinde yasaklamasına rağmen, 1882-1900 arasında tam 20 bin Rus Yahudisi Filistin’e yerleşti. Rothschild Ailesi, II. Abdülhamit döneminde Filistin’de çok sayıda Yahudi kolonisi kurdu. Öyle ki Edmond Rothschild, Filistin’de kurduğu 40 yerleşim yeri için “Yishuv’un Babası” unvanını almaya hak kazandı.

II. Abdülhamit döneminde, 1876-1908 arasında Filistin’deki Musevi, nüfusu tam üç kat arttı. (Balcıoğlu, Balcı, s. 237-252, 414, 508).

II. Abdülhamit, Rothschild Ailesinden 1891’de 6. 316.920 sterlin ve 1894’te de 8.212.340 Sterlin borç aldı. Yüzde 4 faizli bu borçlar 60-61 yılda geri ödemeliydi. Osmanlı’ya borç veren Rothschild Ailesi, bir taraftan -yasak olmasına karşın- Filistin’den toprak satın alırken, diğer taraftan II. Abdülhamit tarafından nişanlarla, hediyelerle ödüllendirildi. (Balcıoğlu, Balcı, s. 507).
Kaynak : Prof. Mustafa Balcıoğlu, Sezai Balcı, Rothschild ve Osmanlı İmparatorluğu kitabı, 2. bs, s. 211,215,216, 218,389,421)

Ulu Hakan dedikleri Padişah Abdülhamid gerçeği. Siyonistler güzel güzel hala yediriyorlar bize. Tabi yiyoruz bizde.

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …